Menu

Søgeresultater: 120

1885-01-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1885-01-13

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1885-01-21

Carl Jacobsen

A. Langballe & Co

Carl Jacobsen mener, at det er en misforståelse, at Langballe skal have nogle granitprøver tilbage. De opbevares sammen…

1885-01-24

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin beklager, at han, på grund af søsterens død, ikke har skrevet længe. Gipsmodellen af Diderot er blevet tørret…

1885-02-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger Chapu, om han vil udføre statuen af Alexandra, prinsesse af Wales. Gautherin har givet tilsagn om at ville l…

1885-02-06

Henri Chapu

Carl Jacobsen

brev fra Chapu hvor statuen af Prinsessen af Wales omtales.

1885-02-12

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger om Chapu evt. kan modelere sin statue efter fotografier, da prinsessen af Wales ikke kan afse tid til at sid…

1885-02-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ spørger Jean Gautherin, om han vil udføre statuen af kejserinde Dagmar, også selvom om hun ikke kan sidde model.

1885-02-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har set nogle fine palmyrenske buster med spor af bemaling hos en fransk-jødisk kunsthandler i Damascus. Marmor…

1885-02-15

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

På trods af Christian IX's svar vedrørende kejserindestatuerne er Gautherin fortøstningsfuld, og han spørger CJ, om han…

1885-02-21

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om statuen af Alexandra, prinsesse af Wales.

1885-02-24

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Om vigtigheden af, at der er en god forbindelse mellem de to kunstnere, hvis kejserindestatuerne skal optræde som pende…

1885-03-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved skriver, at den østrigske kronprins Rudolf ventes på besøg i Beirut. Han opkøber antikviteter med stor iver.

1885-03-04

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin har en række spørgsmål vedrørende kejserinde Marija Fjodorovna (prinsesse Dagmars) påklædning.

1885-03-05

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har sendt i alt 9 kasser med antikker via Trieste. Beirut står er på den anden ende på grund af den østrigske k…

1885-03-07

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beder CJ om at stille ham et samlet maksimumsbeløb til rådighed, så han hurtigere kan handle når, der viser sig…

1885-03-09

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen beder Laurits Tuxen, der er i gang med maleriet af Kongefamilien i Fredensborg, om at spørge prinsesse Al…

1885-03-15

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytveds regning for afsendelsen af 9 kasser med palmyrenske oldsager

1885-03-16

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl mener, at Carl Jacobsen har citeret ham forkert og beder om, at han trækker sin udtalelse tilbage.

1885-03-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ og Meldahl er uenige om planerne for Kongens Have. Meldahl er ansvarlig for et projekt, som CJ aldeles ikke bryder s…