Menu

Søgeresultater: 18

1914-01-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Carl Jacobsens sidste brev til Helge. CJ klager over Helges uskønne gang og holdning.

1914-01-06

Carl Jacobsen

Paula Jacobsen

Carl Jacobsens sidste brev til datteren Paula sendt fra prof. Schous klinik.

1914-01-07

Carl Jacobsen

Mine Medborgere

Udkast til et brev stilet til underskriverne af en "borgeradresse" vedrørende Carl Jacobsens planer om at bekoste opsæt…

1914-01-09

Stefan Sinding

Theodor Oppermann

Sinding beder Oppermann hilse Carl Jacobsen som er syg

1914-01-16

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

FP spørger HJ om forskellige forhold vedrørende Glyptotekets bibliotek efter Carl Jacobsens død.

1914-01-23

Theodor Oppermann

Kai Nielsen

Th. Oppermann sender Kai Nielsen honoraret for skitsen til Leda og Svanen og undskylder det sene svar med Carl Jacobsen…

1914-01-31

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg Glyptotek

1914-02-13

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

Afventer transskription

1914-02-27

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1914-02-28

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

Afventer transskription

1914-03-02

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondets Direktion

Frederik Poulsen ansøger Ny Carlsbergfondet om lønforhøjelse

1914-07-20

Theodor Oppermann

Rudolph Tegner

1914-07-21

Rudolph Tegner

Ny Carlsbergfondet

Kvittering for modtagelse af

1914-08-27

Helge Jacobsen

Theodor Oppermann

HJ skriver til Oppermann om et tilbud af planter til Glyptoteket.

1914-11-14

Tyge Møller

Helge Jacobsen

Tyge Møller takker HJ for, at Glyptoteket har købt en tegning af Rousseau.

1914-12-02

Theodor Oppermann

Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek

Oppermanns afskedsbegæring

1914-12-30

Gerhard Henning

Helge Jacobsen

1914

Helge Jacobsen

Bestyrelsen for Ny Carlsberg Glyptotek

Om Theodor Oppermanns 'andragende'