Menu

Søgeresultater: 45

1920-01-02

Frederik Poulsen

Asta Møller

Frederik Poulsen oplyser, at HJ stadig er på klinik. Det tilbudte romerske hoved er næppe antikt og i øvrigt alt for dy…

1920-01-03

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen takker for restbeløbet for frisernes udførsel, men argumentere stadig for Fondets moralske ansvar, ved…

1920-01-13

Frederik Poulsen

Viggo Thorlacius-Ussing

13 Jan. 1920 Hr. Underinspektør V. Thorlacius-Ussing Kunstmuseet. Sølvgade K. Paa Glyptotekets Vegne takker jeg for d…

1920-01-14

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1920-01-17

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1920-01-18

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

Oscar Matthiesen informerer i dette brev Helge Jacobsen om, at hans kone i en samtale med en journalist fra B. T. har f…

1920-01-28

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondets direktion udtrykker at de intet ansvar føler for at se Matthiesens friser færdiggjort og ophængt, m…

1920-01-28

Frederik Poulsen

Oscar Matthiesen

Frederik Poulsen forsøger at afslutte sagen om friserne ved at sende Matthiesen resthonoraret for hans arbejde.

1920, begyndelsen af januar

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller ønsker HJ godt nytår og sender fotografier af et romersk portræt fra Ægypten.

1920-02-02

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1920-02-03

Berlingske Tidende, Carl Jacobsen, Helge Jacobsen, Oscar Matthiesen

Berlingske Tidendes udlæg af 'Valkyrie-affærens afslutning'

1920-02-05

Berlingske Tidende, Helge Jacobsen

Indlæg i Berlingske Tidende fra Helge Jacobsen med titlen Oscar Mathiessens Valkyriepenge

1920-02-09

Frederik Poulsen

Andreas Peter Weis

Afventer transskription

1920-02-28

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller beder HJ introducere en ung fransk kunstner, Georges van Flauten, til kunstlivet i København.

1920-03-10

Asta Møller

Helge Jacobsen

Asta Møller er glad for at høre, at HJ har det godt, og hun tilbyder sin hjælp, hvis han kommer til Paris.

1920-03-15

Marie Henriques

Helge Jacobsen

Marie Henriques takker for en deilig aften og spørger, helt privat, om HJ tror, at det ville være muligt på Glyptoteket…

1920-04-01

Paul Guillaume

Helge Jacobsen

Tilbud på et maleri af Gauguin

1920-05-02

Frederik Poulsen

Helge Jacobsen

Afventer transskription

1920-05-07

Carl Petersen

Marie Henriques

1920-05-08

Hack Kampmann

Helge Jacobsen

Kampman beder HJ fjerne statuen af Sinding, der står udenfor Glyptoteket. Den piner ham.