Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920 udateret

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Frederik Poulsen

Dokumentindhold

Kai Nielsen sender et forslag til kummen omkring Vandmoderen.

Transskription

Journal Nr 48 [påført med rød blyant]

Kære Hr Dr. Fr. Poulsen.

Her vedlægger jeg et sidste Forslag til Kummen som jeg har faaet. Det synes jeg næsten man skulle tage. For det første er det jo meget billigere end det første; den slebne sorte Granit; og det er kuns ca. 1500 Kr. dyrere end det langt tarveligere Forslag jeg stillede sidst jeg var hos Dem.
Grunden hertil er at Stenen ikke er den meget dyrere Rønnesten, men den samme som den der er anvendt i Vinterhaven i det hele taget, og saa at vi slipper ikke alene Slibningen men ogsaa Behugningen til Slibningen som er det sidste Fin ....Stenhuggerne har i deres Prisliste og det at Slibningen af et saa bevæget Profil maa gøres "i Haanden" og ikke kan gøres pr. Maskine. Jeg vil meget gerne anbefale dette sidste. Men vil

De alligevel gerne se et 3die Profilstykke skal jeg nemt faa det fremskaffet formodentlig ogsaa for de ca 50 Kr. Jeg nærer dog ingen Tvivl om at man vist vil samles om Antagelsen af dette sidste Forslag for det jeg skitserede for dem var alligevel en styg Marsch ned af Trapperne - Jeg synes kuns det andet blev for meningsløst dyrt.

Deres hengivne
Kai Nielsen

P.S. Mit Arbejde med Marmorfiguren er ikke begyndt endnu vær sikker paa at det skal blive gennemført i Begejstring men jeg tør ikke trykke i Figuren før den staar i sit blivende Lys. Stenen er god omend vanskelig og taaler med Glans alle de Sprøjt en lykkelig Skæbne vil sende ned over den.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv

Vandmoderen