Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Lauritz Zeuthen

Dokumentindhold

Om stenen til Vandmoderen

Transskription

F. J. 48 [tilføjet med rød blyant]

1920

1
Kære Hr. Overretssagfører Zeuthen

Her er de Oplysninger, jeg i en Hast kunde fremskaffe, og Prøver af de forskellige Marmorsorter er bragt til Glypthoteket med Angivelse af Sorten paa Bagsiden. De to Skærver var det eneste jeg i Dag kunde faa fat i af "Kararamarmoret".
Bl. Clair. - den blaalige kan faas strax
Bl.P. er den Sten hvori jeg har hugget min "Venus" til Klaveness og var i den Blok helt igennem ganske uden lyde. Paa nær en Bagatel af det Stenhuggerne kalder : Skyer men jeg kan ikke ... dens uden at gøres opmærksom paa det - der er ingen tydelig Tegning af ... den fjerneste sort Aare. Denne Sten er Italiensk karakteristisk ligesom den førstnævnte. Begge er de alm. brugte figurstof.

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Ny Carlsbergfondets arkiv. Journal 48