Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1920 udateret

Afsender

Kai Nielsen

Modtager

Lauritz Zeuthen

Dokumentindhold

Kai Nielsen fortæller at stenen til Vandmoderen er kommet. Han vil gerne have et à conto beløb, og spørger Zeuthen, hvor han skal henvende sig.

Transskription

Afskrift
Kai Nielsen til ORS Zeuthen. Ny Carlsbergfondets arkiv.

Serridslevsvej 10 1 Ø

Kære Hr Overretssagfører Zeuten.

Kommen hjem fra Kliniken har jeg nu sent om længe - faaet den glædelige Meddelelse at Stenen til "Vandpigen" er kommen hertil. Min - Expert var ude og kigge paa den og var meget begejstret.
En dygtig Stenhugger der er villig til kontraktlig at tage Risikoen ved Bearbejdelsen af den dyre og besværlige Fremskaffelse og som kan svare til den, har jeg funden og jeg kan saaledes nu naar somhelst begynde paa Værket.
Og denne første Del af Begivenheden kan jeg dirigere her fra mit snart lidt for kedsommelige og idiotiske Sygeleje.
For det er da idiotisk naar man næsten ikke kan styre sig for allehaande Lyst til at gøre allehaande Form for Arbejde - Tegning, Maling, Skulptur 16 Timer om Dagen og slide som en - pure Begynder og saa at krænkes i den Grad af ens uselige Tarme saa man tvinges at ligge Brak i Maanedsvis.
Naa jeg skal jo ikke nægte andet end at det hjalp svært paa Humøret at faa at vide at Stenen er kommen. Det smager jo dog altid af Gang i Støvlerne igen - selvom det ikke er ens egne Ben der gaar i dem - at der arbejdes med ens Grejer.
Nu skulde jeg blot have at vide hvor jeg maa henvende mig med den første a conto Udbetaling til Raastenen's Afvikling? Saa snart jeg faar skrevet Kontrakten med Stenhuggermesteren skal jeg sende den med alle andre eventuelle Papirer ind til Dem. Jeg vilde nemlig være glad ved om Forholdet maatte blive saadan at jeg paategnede de forskellige - - Ansøgninger og at de saa gik ind til Deres Kontor da jeg ikke er noget særlig vederhæftigt Kontorgeni. ?
Kære Hr Zeuten har De Lyst til at se Klavevess'es Eksemplar færdig i Bronce ude hos Broncestøberen samt et Eksplar [Eksemplar] i Bronce af "Venus m. Æblet" og ligeledes "Zeus og Jo" i Bronce? vil min Kone være henrykt for at mødes med Dem derude.

De venligste Hilsener
Deres hengivne

Kai Nielsen

ogsaa en hilsen fra Yanna Kai Nielsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Det originale brev mangler og indholdet kendes kun i afskrift.

København
København

Afskriften er i Glyptotekets arkiv

Vandmoderen