Menu

Søgeresultater: 63

1880'erne, udateret.

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge er på sommerferie med sine søskende. CJ håber, at de morer sig trods det dårlige vejr.

Udateret #1

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl videresender en del af et brev fra Rosenørn-Lehn vedrørende restaureringen af en skulptur af H.W. Bissen

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris.

1880

Carl Jacobsen

Eugène Delaplanche

Side 1 af brevet er ikke bevaret Afventer transskription

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet Alb…

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen har netop modtaget Barbediennes katalog, og han foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Legatet…

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn-Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen.

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri og …

1880-01-20

Carl Jacobsen

Eugène Delaplanche

Afventer transskription

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

1880-01-22

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois skriver til Carl Jacobsen om afsendelse af nogle gipsafstøbninger.

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina", om Barbedienne kan levere en række afstøbninger af kendte antikk…

1880-01-28

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen spørger Weis, om han vil rejse til Köln. Formodentlig igen for at byde på en auktion.

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger Barbedienne, om firmaet kan levere Ajax og Patroklos og til hvilken pris. Man har ikke ønsket, at…

1880-02-18

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl Jacobsen meddeler at han har bedt afstøber, Hr. Thouquet, om at tage kontakt til Dubois for at bede om tilladelse …

1880-02-28

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver om sit arbejde i Rom. Han savner nutidsliv og samtidskunst og mener, at for lange ophold i Rom nedsætter …

1880-03-02

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen er glad for Tuxens brev fra Rom om kopieringen af Tizians billede. Han mener, at der er en god idé at str…

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patroklo…