Menu

Søgeresultater: 51

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet Alb…

1880-01-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ foreslår Meldahl, at Merciés Gloria Victis bliver Albertinalegatets første erhvervelse.

1880-01-15

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn vil gerne holde et møde med Carl Jacobsen vedrørende skulpturdonationen.

1880-01-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fortæller Rosenørn Lehn hvilke skulpturer, han selv synes bedst om.

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri og …

1880-01-21

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

1880-01-22

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois skriver til CJ om gipsafstøbninger.

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina", om Barbedienne kan levere en række afstøbninger af kendte antikk…

1880 januar

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn-Lehn har fået meddelelse om, at Dubois statue af Eva er afsendt fra Paris.

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger Barbedienne, om firmaet kan levere Ajax og Patroklos og til hvilken pris. Man har ikke ønsket, at…

1880-02-18

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl Jacobsen meddeler at han har bedt afstøber, Hr. Thouquet, om at tage kontakt til Dubois for at bede om tilladelse …

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patrokl…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Legatet Albertinas bestyrelse påtager sig at tage sig af de skulpturer, der evt. skulle blive tilsidesat af Skulptursam…

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver til Rosenørn-Lehn om det følgende års indkøb af skulpturer. Meldahl skal til Paris og vil besøge …

1880-04-09

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen giver Ferdinand Meldahl gode råd til den forstående tur til London. Han foreslår forskellige seværdighede…

1880-04-09

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1880-04-15

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller Silen med Baccusbarn og Den døende Galler samtidig spørger han Barbedienne, om han kan få lave…

1880-04-19

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen kommer med betragtninger over legatet "Albertina"s rolle, og han giver samtidig en opsang til Københavns …

1880-04-21

Emil Bloch

Otto Rosenørn-Lehn

Emil Bloch sender uden stor begejstring, en liste over franske skulpturer til Rosenørn-Lehn.