Menu

Søgeresultater: 139

1885-03-05

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har sendt i alt 9 kasser med antikker via Trieste. Beirut står er på den anden ende på grund af den østrigske k…

1885-03-07

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beder CJ om at stille ham et samlet maksimumsbeløb til rådighed, så han hurtigere kan handle når, der viser sig…

1885-03-09

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen beder Laurits Tuxen, der er i gang med maleriet af Kongefamilien i Fredensborg, om at spørge prinsesse Al…

1885-03-15

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytveds regning for afsendelsen af 9 kasser med palmyrenske oldsager

1885-03-16

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl mener, at Carl Jacobsen har citeret ham forkert og beder om, at han trækker sin udtalelse tilbage.

1885-03-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ og Meldahl er uenige om planerne for Kongens Have. Meldahl er ansvarlig for et projekt, som CJ aldeles ikke bryder s…

1885-03-18

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Den formelle bestilling af statuen af prinsesse Alexandra. CJ beder om et skøn over hvor lang tid Chapu skal bruge på a…

1885-03-18

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ takker for et tilbud fra Meldahl om at mødes til 'en samtale'

1885-03-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl forsvarer sine udtalelser. Sagen drejer sig om forslagene til opførelse af et nyt museumsbyggeri ved Rosenborg …

1885-03-19

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Ved L. Tuxens mellemkomst er det lykkedes at få en aftale med prinsesse Alexandra og kongehuset i stand. CJ håber, at d…

1885-03-19

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen sender Dahlerup 1000,- kr og beder ham kontrollere deres regnskab.

1885-03-23

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-03-25

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har afsendt 8 kasser med antikker.

1885-03-26

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino de Angelis sender en faktura på 340 francs

1885-03-26

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag. Blandt de øvrige indbudte er L. Tuxen.

1885-03-28

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Chapu mener, at det vil tage 2 år at lave statuen af Alexandra.

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription