Menu

Søgeresultater: 137

1885-04-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1885-04-07

Carl Jacobsen

Julius Lange

afventer transskription

1885-04-08

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved er stolt over at have modtage en fransk æresbevisning for sit arbejde.

1885-04-09

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beder CJ benytte en gunstig politisk lejlighed til at skaffe ham den nødvendige tilladelse til at udføre en mar…

1885-04-10

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange takker Carl Jacobsen for nogle pæne ord om teaterstykket "Hvorhen?", som ellers har fået dårlige anmeldelser.

1885-04-13

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-04-27

Carl Jacobsen

Henri Chapu

Om opstillingen af statuen af prinsesse Alexandra med CJs skitse. CJ foreslår Chapu, at han i juli opsøger prinsessen p…

1885-04-29

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-04-29

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

CJ beder Rosenørn-Lehn om hjælp til at skaffe Løytved et 'permesso' således at sarkofagen fra Laodicea kan udføres.

1885-05-14

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved tager på ferie i Istanbul og beder CJ om at sende breve vedr. sarkofagen dertil

1885-05-17

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Afventer transskription

1885-05-19

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1885-05-19

Carl Jacobsen

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen

Carl Jacobsen beder om at afstøbningerne af Thorvaldsens relieffer i Frue Kirke må få plads i Glyptoteket, der i forvej…

1885-05-21

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved sender tre Alexandermønter, som han mener nemt kan laves om til en broche og et par manchetknapper!

1885-05-22

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

CJ laver udkast til kontrakt til Sinding

1885-05-22

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Sinding sender CJ den underskrevne kontrakt

1885-05-29

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved fortæller, at han har nogle fønikiske sager, som Louvre vil byde 4000 franc for. CJ vil dog have forkøbsret.

1885-06-06

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har købt en stor tetradrachme, som han mener er velegnet til et halssmykke. Han tilbyder ligeledes nogle gensta…

1885-06-09

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved tilbyder CJ sin egen samling af bl.a. guldsmykker fra Syrien; han oplyser, at den har en værdi af 8.500 fr. Han…

1885-06-13

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at han ikke kan træffe CJ i Paris. Han forstår, at CJ ikke er interesseret i at købe Løytveds egen sa…