Menu

Søgeresultater: 167

1888-02-07

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin er villig til at lade sig afbilde på Krøyers billede. Han arbejder uophørligt på statuen af kejserinden.

1888-02-08

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen har modtaget Apollon Belvedere i god stand og takker for, at Sabatino de Angelis nu sender 3 af de 4 bron…

1888-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved deltager i Carl Jacobsens sorg over, at datteren Beatrice ligger for døden. Han sender fotografier af 3 palmyre…

1888-02-13

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen er fortørnet over, at han ikke må indrette en Café i forbindelse Den franske Udstilling.

1888-02-15

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer orienterer fra Paris. De skal ikke mere henvende sig til Meissonier, han er 'umulig'. Med hensyn til Komitébille…

1888-02-15

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Om den franske udstilling, der skal være ” Den største og betydningsfuldeste Udstilling af fransk Kunst udenfor Frankri…

1888-02-16

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen kommenterer nogle palmyrenske genstande, han har modtaget, og han takker Løytved for nogle æsker med orie…

1888-02-23

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer nævner de kunstnere, der har givet tilsagn om at medvirke i den franske kunstudstilling. Han skriver om sin skit…

1888-02-24

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver fra Paris om forberedelserne til den franske udstilling i København.

1888-02-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen beder Meldahl støtte tilbuddet til Københavns kommune om at modtage Glyptoteket som gave.

1888-02-28

Carl Jacobsen

O. Malm

Carl Jacobsen skriver om Sindings nationalitet.

1888- før 24. februar

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver bl.a om de planlagte besøg hos Thiébaut og Barbedienne, der omtales i brevet af 24/2 1888.

1888-03-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller en kopi af busten af arkitekten Theophilus Hansen til opstilling i et epitafium på Ny Carlsberg…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til henvendelsen til Københavns Kommune vedrørende gavebrev og fundats for Ny Carlsbe…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Den trykte udgave fra 1910 af Carl og Ottilia Jacobsens første gavebrev af 8. marts 1888 vedrørende Ny Carlsberg Glypto…

1888-03-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl mener, at Carl Jacobsen skal skænke sin samling til staten og derved forbedre muligheden for at få en bevilling…

1888-03-11

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin informerer Carl Jacobsen om, at de bronzeskulpturer, han og Krøyer har udvalgt til den franske kunstudstillin…

1888-03-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ vil gerne låne busten af kejserinde Dagmar i forgyldt sølv til den franske udstilling, og han håber, at kejserindest…

1888-03-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen udtaler, at han godt kunne tænke sig at tilbringe sin alderdom i England. Han giver endvidere Meldahl sva…

1888-03-13

Carl Jacobsen

Håndskrevet udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek skrevet på Carl og Ottilia Jacobsens vegne af en sekretær.