Menu

Søgeresultater: 167

1888-02-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-02-03

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Dårligt helbred har forsinket Chapus arbejde. Både Gautherin og Chapu vil gerne have deres kejserindestatuer med på ver…

1888-02-03

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ beder Chapu om at medvirke på Krøyers billede "Et aftenselskab i Glypototeket", og takker ham for hans velvilje i fo…

1888-02-03

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ inviterer Gautherin til at optræde på Krøyers billede "Et Aftenselskab i Glyptoteket", og takker ham for hans medvir…

1888-02-07

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin er villig til at lade sig afbilde på Krøyers billede. Han arbejder uophørligt på statuen af kejserinden.

1888-02-08

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen har modtaget Apollon Belvedere i god stand og takker for, at Sabatino de Angelis nu sender 3 af de 4 bron…

1888-02-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved deltager i Carl Jacobsens sorg over, at datteren Beatrice ligger for døden. Han sender fotografier af 3 palmyre…

1888-02-13

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen er fortørnet over, at han ikke må indrette en Café i forbindelse Den franske Udstilling.

1888-02-15

Carl Jacobsen

Peder Severin Krøyer

Om den franske udstilling, der skal være ” Den største og betydningsfuldeste Udstilling af fransk Kunst udenfor Frankri…

1888-02-15

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer orienterer fra Paris. De skal ikke mere henvende sig til Meissonier, han er 'umulig'. Med hensyn til Komitébille…

1888-02-16

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen kommenterer nogle palmyrenske genstande, han har modtaget, og han takker Løytved for nogle æsker med orie…

1888-02-23

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer nævner de kunstnere, der har givet tilsagn om at medvirke i den franske kunstudstilling. Han skriver om sin skit…

1888-02-24

Peder Severin Krøyer

Carl Jacobsen

Krøyer skriver fra Paris om forberedelserne til den franske udstilling i København.

1888-02-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen beder Meldahl støtte tilbuddet til Københavns kommune om at modtage Glyptoteket som gave.

1888-02-28

Carl Jacobsen

O. Malm

Carl Jacobsen skriver om Sindings nationalitet.

1888 marts

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek.

1888 efter 18 marts

Frederik Bojsen

Carl Jacobsen

Bojsen informerer Carl Jacobsen om, at hans tilbud vil få en gunstig behandling i finansudvalget. På samfundets vegne t…

1888-03-03

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller en kopi af busten af arkitekten Theophilus Hansen til opstilling i et epitafium på Ny Carlsberg…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til henvendelsen til Københavns Kommune vedrørende gavebrev og fundats for Ny Carlsbe…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Den trykte udgave fra 1910 af Carl og Ottilia Jacobsens første gavebrev af 8. marts 1888 vedrørende Ny Carlsberg Glypto…