Menu

Søgeresultater: 167

1888-03-11

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin informerer Carl Jacobsen om, at de bronzeskulpturer, han og Krøyer har udvalgt til den franske kunstudstillin…

1888-03-11

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl mener, at Carl Jacobsen skal skænke sin samling til staten og derved forbedre muligheden for at få en bevilling…

1888-03-12

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ vil gerne låne busten af kejserinde Dagmar i forgyldt sølv til den franske udstilling, og han håber, at kejserindest…

1888-03-12

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen udtaler, at han godt kunne tænke sig at tilbringe sin alderdom i England. Han giver endvidere Meldahl sva…

1888-03-13

Carl Jacobsen

Håndskrevet udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek skrevet på Carl og Ottilia Jacobsens vegne af en sekretær.

1888-03-18

Carl Jacobsen

Frederik Bojsen

Ledsagebrev til finansudvalgets formand Frederik Bojsen om Carl Jacobsens tilbud til Stat og Kommune om oprettelsen af …

1888-03-20

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1888-03-21

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved kondolerer i anledning af Beatrice Jacobsens død. Løytved er blevet tilbudt en sarkofag med Mumie i Kairo for 5…

1888-03-26

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation om Ny Carlsberg Glyptotek

1888-03-27

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsens modtager Barbediennes tilbud om at støbe busten af Theophilus Hansen til opsætning på Ny Carlsbergs arbe…

1888-03-28

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen takker for Meldahls støtte i borgerepræsentationen vedrørende Glyptoteket. Han informerer om at han vil r…

1888-03-28

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsens opfatter det økonomiske mellemværende mellem ham og Legatet "Albertina" som en ren ubetydelighed.

1888-03-31

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen fortæller fra Paris, at Krøyer har fortalt ham om Carl Jacobsens 'storværk' den franske kunstudstilling. Han tilb…

1888-04-02

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Vi skal have Kjøbenhavn til at blive et "centre des beaux arts dans le Nord. Carl Jacobsen håber, at den franske udstil…

1888-04-03

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Næsten enslydende gentagelse af brevet fra 28/3 om mellemværendet mellem Legatet "Albertina" og Carl Jacobsen.

1888-04-04

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen har telegraferet til Løytved, at han gerne vil købe den tilbudte mumie.

1888-04-05

Carl Jacobsen

Lov om Glyptotekets opførelse

1888-04-07

Carl Jacobsen

Axel Normann

Til gengæld for C.F. Tietgens gestus at lade Carl Jacobsen få del i ølleverancerne til Thingvalla Liniens emigrantskibe…

1888-04-10

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen beder Tuxen gå på auktionen over Albert Goupils samling og repræsentere Glyptoteket. Han oplyser Tuxen om…

1888-04-10

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen beretter om sine besøg hos en række franske kunstnere for at få dem til at deltage i Den franske Kunstuds…