Menu

Søgeresultater: 120

1886-02-27

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen takker Carl og Ottilia Jacobsen for en flot gave, de har sendt til hans kommende bryllup. Tuxen omtaler rosende S…

1886-03-01

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1886-03-02

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin skriver om resultatet af vente Sichel.

1886-03-02

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved udtrykker igen sin glæde over, at CJ vil købe hans samling af palmyrenske oldsager. Han har allerede sendt 6 ka…

1886-03-05

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1886-03-06

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1886-03-08

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Om en afregning der er blevet væk hos Rothschild. CJ glæder sig til at høre nyt om de to buster, han har bestilt hos Ga…

1886-03-08

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1886-03-10

Carl Jacobsen

Rasmus Secher Malthe

Carl Jacobsen beder Malthe om hjælp i forbindelse med placeringen af statuer i det 'nye' Glyptotek ved Gl. Bakkegaard, …

1886-03-11

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1886-03-11

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1886-03-12

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl takker Carl Jacobsen for at have taget ham i forsvar.

1886-03-13

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl underskriver en officiel erklæring fra Kunstakademiet om, at akademiet ikke kan deponere sine originale kunstvæ…

1886-03-13

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1886-03-13

Carl Jacobsen

Johann Odorico

Carl Jacobsen er meget begejstret for Odoricos arbejde og foreslår ham at bruge Axel Prior som sin agent i Danmark.

1886-03-21

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Kvittering for et à conto beløb på 4907,50 francs.

1886-03-21

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Om valg af materiale til busten af Theodora Jacobsen, og om prisen.

1886-04-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har haf besøg i Beirut af danske adelsmænd Grev Moltke - Bregentved og Grev Reventlov. Løytved forbereder afsen…

1886, slutningen af april

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ trækker sit tilbud om at være med til at bekoste udførelsen af af 4 buster til Frd.borg tilbage, fordi Meldahl igen …

1886-04-02

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ fortæller om opstillingen af busten af hertuginden af Orléans i det ny Glyptotek, og han spørger hvordan arbejdet me…