Menu

Søgeresultater: 70

1881-04-19

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl fortæller at ”Eva” og ”Velgørenheden” er ankommet i god behold. Han afslørede de to statuer på deres nye pladser p…

1881-04-19

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen beklager sig over, at billedhuggerne Mercié, Falguières og Chapu ikke har svaret på hans henvendelser og …

1881-04-22

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn takker for abstøbninger af Delaplanches' "Eve après le péché" og Dubois "la charite". Han tilbyder Carl J…

1881-04-25

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Delaplanche har på grund af en misforståelse ladet statuegruppen "l'education maternelle" afstøbe til Carl Jacobsen ist…

1881-04-27

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Dubois har ikke til hensigt at lave et nyt eksemplar af ‘Eva’, men han vil gerne lave et udkast til en ny marmorstatue.…

1881-04-29

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen må udsætte en aftale med Rosenørn-Lehn på grund at et møde i 'Borgerrepræsentationens Udvalg for Carstens…

1881-04-30

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl accepterer Dubois forslag fra den 27. oktober. Således beholder CJ det første eksemplar for 25000 fr. og Dubois la…

1881-05-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen fortæller at tårnet hvor Adoranten skal placeres nu er næsten færdigt. Han beder Barbedienne sende statue…

1881-05-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen informerer Barbedienne om, at han ikke vil gøre noget ved tårnets konstruktion før Adoranten er ankommet.…

1881-05-29

Carl Jacobsen

Bang

Carl Jacobsen sender justitsraad Bang et udkast til et brev om Holbergmonumentet i Sorø. Brevet er skrevet på vegne af …

1881-06-01

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skal til Paris, og han spørger R-L, om der er noget, han kan gøre med hensyn til erhvervelser af afstøbni…

1881-06-01

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Rosenørn Lehn anbefaler Carl Jacobsen at kontakte Tuxen, når han kommer til Paris.

1881-06-01

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen sætter 10.000 fr ind på sin kredit hos Barbedienne. Han er på vej til Paris og påtænker at købe et kunstv…

1881-06-11

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Carl takker Dubois for den varme velkomst som han modtog i forbindelse med sit besøg i Paris. Han vil sent glemme de fi…

1881-06-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen er meget glad for, at Barbedienne har fundet en form til Skraberen i Rom. Han beder Barbedienne om at få …

1881-06-12

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin accepterer CJs tilbud om at købe Le Paradis Perdu for 30.000 francs.

1881-06-12

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen mangler stadig at få en officiel skrivelse vedrørende afstøbninger af franske skulpturer.

1881-06-16

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen meddeler Tuxen, at Dubois er meget velvillig med hensyn til af afstøbninger af sine skulpturer.

1881-06-16

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

Afventer transskription

1881-06-17

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé