Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-12

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen mangler stadig at få en officiel skrivelse vedrørende afstøbninger af franske skulpturer.

Transskription

31, rue Gabrielle, Paris, Montmartre
d: 12/6 - 81

Kjære Hr. Jacobsen!
Da jeg stadig venter det omtalte officielle Certificat angaaende Bestillingerne, og da jeg ikke rigtig har Lyst til at minde Baron Rosenørn derom, vil jeg, for ikke at ligge ganske rolig, spørge Dem om hvorvidt De traf Mr Dubois, og hvorledes han

stillede sig overfor Sagen.
Skulde Tiden trække for længe ud vil jeg gaa til Gesandtskabet for derigjennem at faa en Skrivelse.

Med venligst Hilsen
Deres hengivne
L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv