Menu

Søgeresultater: 146

1887-03-29

Heinrich Schliemann

Carl Jacobsen

Schliemann takker CJ for en tilsendt kasse øl og kommenterer Jacobsens brug af svastikasymbolet på etiketten. Han invit…

1887-04-05

Carl Jacobsen

Stenhugger Nielsen

Afventer transskription

1887-05-17

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen beklager sit forsinkede svar og undskylder sig med, at han netop er kommet tilbage fra en rejse til Græke…

1887-05-18

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

afventer transskription

1887-05-19

Ludvig Müller

Carl Jacobsen

L. Müller fortæller, at Nationalmuseet ikke kan købe en sarkofag tilbudt af W. Helbig, og at han vil skrive til Helbig,…

1887-05-19

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1887-05-21

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino de Angelis undskylder, at han har rykket for penge i forrige brev. Han håber at Satyr med klangbækkener og Her…

1887-05-27

Saturnio Innocenti

Carl Jacobsen

Kvittering for modtagelsen af betaling for et sarkofagfragment og 4 søjler. Afventer transskription.

1887-05-27

Ludvig Müller

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1887-05-28

Carl Jacobsen

Paul Dubois

1887-05-28

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ fortæller om J.C. Jacobsens død i Rom. Han fortæller endvidere om sine sidste erhvervelser af sarkofager. Om brug af…

1887-05-31

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen oplyser, at han har købt en veksel til Sabatino de Angelis.

1887-05-31

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen

Sabatino de Angelis takker i dette brev, skrevet på engelsk, for de 5000 frs. han har modtaget.

1887-05-31

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1887 maj

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange spørger Carl Jacobsen, om han skal gå videre med at undersøge muligheden for at erhverve noget fra Villa Ludovisi…

1887-06-01

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

Myhlenphort har haft besøg af Helbig, der meddelte at sarkofagen fra grev Moy er afsendt fra München. Om betaling med v…

1887-06-02

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1887-06-02

Vilhelm Klein

Carl Jacobsen

1887-06-06

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ stiller Myrons Diskoskasteren, som han egentlig havde bestilt til sig selv, til raadighed for Albertina. Han mener, …

1887-06-07

Julius Lange

Carl Jacobsen

Lange har truffet Hegermann-Lindencrone, der mente, at det nok var muligt at købe noget fra Ludovisi samlingen.