Menu

Søgeresultater: 50

1897-05-02

Niels Vinding Dorph

N.V. Dorphs meget kritiske anmeldelse af Glyptotekets arkitektur bragt i Politiken dagen efter Glyptotekets indvielse.

1897-05-03

Carl Jacobsen

Det kongelige Academie for de skjønne Kunster

Da Ferdinand Meldahl er faldet for aldersgrænsen foreslår Carl Jacobsen arkitekt Ludvig Fenger som nyt medlem af Albert…

1897-05-03

Carl Jacobsen

Kjøbenhavns Amts-Avis. Reportage fra Glyptotekets åbning 1/5.

1897-05-04

Carl Jacobsen

Næstved Tidende. Reportage fra Glyptotekets åbning 1. maj 1897 med gengivelse af Carl Jacobsens åbningstale.

1897-05-04

Carl Jacobsen

Stubbekøbing Avis. Reportage fra Glyptotekets åbning 1. maj 1897 med gengivelse af Carl Jacobsens åbningstale.

1897-05-04

Carl Jacobsen

Kristelig Dagblad. Reportage fra Glyptotekets åbning 1/5.

1897-05-05

Carl Jacobsen

Louis-Ernst Barrias

Carl Jacobsen omtaler Den Internationale Udstilling og Glyptotekets åbning i dette brev til Barrias

1897-05-13

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

afventer transskription

1897-05-14

Carl Jacobsen

Wolfgang Helbig

Omtale af Glyptotekets åbning 1. maj 1897

1897-05-21

Carl Jacobsen

Københavns Kommunalbestyrelse

Afventer transskription

1897-05-31

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Om afsendelsen af David

1897-06-01

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Petersen videresender et svar fra DFDS om forsendelsen af David

1897-06-11

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Petersen videresender endnu et svar fra DFDS om forsendelsen af David

1897-06-17

Carl Jacobsen

Paula Jacobsen

Carl længes efter Paula, der er på landet.

1897-06-21

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Carl Jacobsen undskylder, at han har haft travlt og forsømt sin private post. Han ønsker de Angelis tillykke med datter…

1897-06-24

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Petersen sender på vegne af CJ en check på 14000 lire som betaling for David

1897-08-25

Ludvig Fenger

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1897-08-28

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen

Borgmester Øllgaard vil på førstkommende møde i magistraten fremlægge Carl Jacobsens forslag om en prøveopstilling af D…

1897-08-28

Carl Jacobsen

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen ønsker at prøveopstille Michelangelos David på pladsen øst for Københavns nye Rådhus (ved Vartov).

1897-08-29

Christian Øllgaard

Carl Jacobsen

Afventer transskription