Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1897-08-28

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Borgmester Øllgaard vil på førstkommende møde i magistraten fremlægge Carl Jacobsens forslag om en prøveopstilling af David ved Vartov.

Transskription

28 Aug. 1897

Hr Direktør Carl Jacobsen
R af D. dbmd pp

Jeg har ikke kunnet træffe Magistratens Medlemmer i disse Dage og beklager saaledes ikke at have kunnet sende Dem noget Svar om Opstillingen af Davidsstatuen. Jeg antager, at der skal være Møde i den samlede Magistrat Mandag Kl. 12 og vil da der

fremlægge Spørgsmaalet i den Skikkelse, som det er bragt mig fra Hr Prof Fenger, nemlig at der foretages en Prøveopstilling af Statuen paa en af Plainerne Vest for Lavendelstræde (nærmest .... nærmest ved Vartov ) for at se, om den her kan komme til sin Ret som Kunstværk; i modsat Fald maatte der jo findes en anden Plads til den. Efter Mødet skal jeg uopholdelig Meddele Dem Magistratens Beslutning.

Ærbødigst
Deres
Øllgaard

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv

Michelangelo, David