Menu

Søgeresultater: 62

1883-03-17

Carl Jacobsen

Jens Jacob Worsaae

CJ skriver til Worsaae om sine tanker vedrørende oprettelsen af et skulpturmuseum.

1883-03-24

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Le Paradis Perdu er afsendt. Gautherin beder CJ selv tørre figuren af med en våd svamp, hvis den er blevet beskidt unde…

1883-03-24

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

afventer transskription

1883-03-29

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ ønsker Meldahl tillykke med genvalget som borgerrepræsentant. Han anbefaler Bissens Philoktet frem for en kopi af en…

1883-04-03

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gatherins kvittering for modtagelse af betalingen for Le Paradis Perdu.

1883-04-03

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin smigrer CJ.

1883-04-13

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-05-04

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen er meget tilfreds med Tuxens portræt af Ottilia og sender ham restbeløbet på 500 kr.

1883-05-05

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen er glad for at høre, at Carl Jacobsen er tilfreds med maleriet af Ottilia. Også Tuxens venner mener, at der er ve…

1883-05-11

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-05-11

Carl Jacobsen

Christofer Andreas Myhlenphort

Carl Jacobsen takker Myhlenphort for hans medvirken ved erhvervelsen af en sarkofag i Rom.

1883-05-31

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har købt persiske tæpper til CJ og fortæller samtidig, at han har købt en byggegrund til en evangelisk skole. H…

1883-07-10

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved håber, at de afsendte kypriotiske genstande er ankommet i god behold

1883-07-17

Carl Jacobsen

Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen inviterer Weis til middag sammen med Julius Lange og Ingvald Undset.

1883-07-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen informerer Meldahl om, at soklen til Den døende galler nu er færdig, og han mener, at de snart må træffe …

1883-07-23

Carl Jacobsen

F. Hendriksen

Om fotografering af Casali sarkofagen og begrundelse for, at CJ ophørte med at abonnere på Ude og Hjemme.

1883-08-05

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved har, efter at have haft kontakt med Worsaa, samlet en del sager til etnografisk samling (Nationalmuseet). Han k…

1883-08-16

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ henleder Meldahls opmærksomhed på, at der er lille terracottaeksemplar af Molins Bæltespændere i Ipsens Vinduer i Br…

1883-10-01

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ sender 1000 francs som betaling for La Pensée og forhører sig om muligheden for at erhverve en marmorudgave af Jeann…

1883-10-01

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen takker Carl Jacobsen for dennes andel i, at han nu skal male kongefamilien i Fredensborg. Han er klar til at gå i…