Menu

Søgeresultater: 62

1883 efterår

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1883-10-06

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ spørger, om det er muligt at købe gipsudgaven af "la Pensée", der er udstillet i München for 1000 francs. CJ oplyser…

1883-10-06

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Skulpturen af Eva er ankommet i fin stand. Carl takker Dubois for at have lavet værket én gang til, denne gang i en bed…

1883-10-08

Carl Jacobsen

Julius Lange

Carl Jacobsen takker for tilsendelsen af Julius Langes bog 'Billedkunst'

1883-10-12

Paul Dubois

Carl Jacobsen

CJ sender betaling for 'den nye' Eva.

1883-10-13

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Chapu takker for den interesse, CJ viser hans kunst.

1883-10-24

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl er kaldt til Fredensborg og maa træffe en ny aftale med Carl Jacobsen. Han vil gerne, at de sammen kan gå op ti…

1883-10-25

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ og Meldahl er uenige om noget, hvilket skader den fælles sag.

1883-10-26

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl er kaldt til Fredensborg og må træffe en ny aftale med Carl Jacobsen. Han vil gerne, at de sammen kan gå op til…

1883-10-27

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Der har tilsyneladende været en uoverensstemmelse mellem CJ og Meldahl. CJ råder til besindighed og foreslår, at de mød…

1883-10-28

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om statuen af Jeanne d'Arc.

1883-10-30

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl beder Carl Jacobsen give besked om hvornår han helst vil mødes.

1883-11-xx

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ rykker for afstøbningen af "Le Pensée".

1883-11-01

Carl Jacobsen

A. Langballe & Co

Legatet "Albertina" har besluttet at acceptere Langballes tilbud om en sokkel til Jeanne d'Arc. Afventer transskriptio…

1883-11-15

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl kommenterer CJs ønske i brevet af 27/10 om, at de skal forhandle personligt og ikke at forsøge at få deres resp…

1883-11-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen foreslår, nu da han har oprettet Ny Carlsberg Museumslegat, der skal tage sig af skulptur, at akademiets …

1883-11-20

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen sender betaling på 9780 frs for afstøbningen af en unavngiven statue (Moses) og beklager på Albertinas ve…

1883-11-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen undskylder, at han ikke tidligere har besvaret Barbediennes brev af 27. september. Albertina-legatets bes…

1883-12-05

Carl Jacobsen

Julius Lange

Carl Jacobsen stiller nogle fotografier til rådighed for Lange. Han vil ikke forære dem til biblioteket, da han mærker …

1883-12-10

Carl Jacobsen

Johan Börjeson

CJ rykker for en skulptur, han har bestilt for 5 år siden. Han vil opstille den enten på Glyptoteket eller i den kongel…