Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1883-10-01

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen takker Carl Jacobsen for dennes andel i, at han nu skal male kongefamilien i Fredensborg. Han er klar til at gå i gang med billedet af Ingeborg Normann (Ottilias søster).

Transskription

Fredensborg d: 1ste Octobr. 1883

Kjære Hr Jacobsen!
Da jeg antager at De nu er kommen hjem fra Deres Udenlandsrejse, vil jeg skrive Dem til, dels for at takke Dem for den Andel, De har i det interessante Arbejde, det er blevet mig overdraget at udføre, og dels for at tale om Deres Svigerindes Portrait.
Desværre bliver det jo end ydermere forsinket nu, da jeg er

nødt til at opholde mig her i Fredensborg saalænge de kejserlige og kongelige Gjæster ere her. Saasnart jeg kommer tilbage vil jeg gaa igang med det, saafremt fru Normann er disponeret til at sidde. Et andet større Arbejde, et Loft til Frederiksborg, som jeg har forpligtet mig til at gjøre færdigt inden Nytaar, venter mig ligeledes, saa jeg har nok at tage vare [på], som de ser.
Da jeg kom fra Norge, gjorde jeg en fornøjelig lille Tur ned

gjennem Holland og Belgien til Paris, hvor der imidlertid kun blev mig levnet én Dag til at se Udstillingen, idet et Telegram kaldte mig hjem over Hals og Hoved.
Man trænger jo til en Gang imellem at tage sig en dukkert i Udlandets Kunst.
I Haab om at De og Deres Hustru befinde Dem vel, beder jeg Dem modtage de bedste Hilsner til Dem og Normanns
fra Deres hengivne L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Fredensborg
København

Glyptotekets Arkiv