Menu

Søgeresultater: 30

1879-11-15

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Om Eva.

1879-11-19

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"s fundats. Trykt udgave med kongelig stadfæstelse.

1879-11-21

Julius Lange

Otto Rosenørn-Lehn

Julius Lange kommenterer CJ's gave og nævner de franske skulpturer, der, efter hans mening, er de vigtigste, og som man…

1879-11-29

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne fundats til Legatet "Albertina"

1879-12-05

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er enig i, at man skal vente på den kongelige stadfæstelse inden Legatet "Albertina"s bestyrelse udpeges

1879-12-10

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen fastholder sine betingelser for at give skulptursamlingen afstøbninger af franske samtidsskulpturer. Han …

1879-12-12

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen

Udkast til brev om betingelserne for Carl Jacobsens gave skrevet af Rosenørn-Lehns sekretær.

1879-12-15

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen bekræfter sit tilbud om at donere afstøbninger af fransk samtidsskulptur.

1879-12-16

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina". På…