Menu

Søgeresultater: 60

1884-07-20

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved beklager, at de palmyrenske genstande, der blev afsendt direkte fra Damaskus, ikke er modtaget i god behold.

1884-08-xx

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1884-08-24

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé

1884-08-27

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved håber, at CJ har modtaget aftrykkene af nogle babyloniske indskrifter, som han har afsendt fra Roskilde i en bl…

1884-08-27

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1884-09-05

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1884-09-05

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1884-09-05

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1884-09-11

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin sender et lille portræt til CJ som gave og beklager, at han ikke har skrevet længe. Han har været syg.

1884 Oktober

Harald Conradsen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1884-10-06

Carl Jacobsen

Stefan Sinding

Afventer transskription

1884-10-07

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved rejser til Syrien efter ophold i Danmark

1884-10-07

Carl Jacobsen

Vore brændte Relieffer. Carl Jacobsen skriver i Dagbladet om reliefferne, der gik tabt ved Christiansborgs brand.

1884-10-08

Harald Conradsen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1884-10-10

Harald Conradsen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1884-10-20

Harald Conradsen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1884-10-23

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved skriver fra Paris, at han har besøgt venner og set de nye sager i Louvre.

1884-10-25

Carl Jacobsen

Paul Dubois

CJ beretter om den ødelæggende brand på Christiansborg Slot. Det lykkedes dem at redde malerisamlingen, men skulptursam…

1884-10-25

Carl Jacobsen

Sabatino De Angelis & Fils

Afventer transskription

1884-10-29

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Sinding skriver til CJ, at han selv har lyst til at klatre op på Ragnarokfrisen for at nedtage et par hoveder.