Menu

Søgeresultater: 95

1885-09-28

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Chapu takker for sit ophold i København, hvor han har arbejdet på Ottilias buste og måske også været på Fredensborg.

afventer nærmere datering

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin fortæller, at han, inden han tog på ferie i juli, havde bedt M. Autin om at afsende gipsmodellen af kejseri...

1885-10-03

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Sinding sender opmålinger af relief

1885-10-06

Carl Jacobsen

Julius Løytved

CJ beklager sig over forholdene i Danmark : "Vi leve iøvrigt en sørgelig Tid i Danmark, nu Demagogi, Socialisme, Anar...

1885-10-08

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ er glad over, at hr og fru Gautherin er godt tilbage i Paris, og han mindes de gode dage sammen med dem i Københav...

1885-10-15

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Afventer transskription

1885-10-15

Carl Jacobsen

Paul Dubois

Afventer transskription

1885-10-15

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Afventer transskription

1885-10-17

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ takker for Chapus korte besøg og fortæller, at busten af Ottilia allerede er blevet afstøbt. Han med sender fotogr...

1885-10-20

Paul Dubois

Carl Jacobsen

Afventer resumé + oversættelse

1885-11-02

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om busten af Ottilia Jacobsen og statuen af prinsesse Alexandra.

1885-11-05

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ er glad for, at Chapu vil sende afstøbninger af "la jeunesse" og Schneider-monumentet, som han vil opstille i sin ...

1885-11-05

Carl Jacobsen

Jean Gautherin

CJ sender nogle fotografier af kejserinde Dagmar, som han dog beder Gautherin om ikke at kigge for meget på!

1885-11-10

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Gautherin kvitterer for modtagelsen af et à conto beløb på 6000 fr for statuen i marmor af kejserinden af Rusland.

1885-11-10

Jean Gautherin

Carl Jacobsen

Et meget hjerteligt brev fra Gautherin hvori han takker CJ for nogle meget nyttige fotografier af prinsesse Dagmar.

1885-11-10

Carl Jacobsen

Julius Lange

Carl Jacobsen har henvist en mand, der ville sælge et relief, til Julius Lange. Lange er kommet til samme bedømmelse ...

1885-11-14

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Telegram vedr. statuen af Alexandra og verdensudstillingen.

1885-11-15

Henri Chapu

Carl Jacobsen

Om afregning for statuen af Alexandra.

1885-11-17

Carl Jacobsen

Henri Chapu

CJ er ovenud begejstret over, at Chapu har tilbudt at forære ham en kopi af statuen af hertuginden af Orléans. CJ mel...

1885-11-17

Stefan Sinding

Carl Jacobsen

Sinding beder om et forskud på Ragnarockfrisen