Menu

Søgeresultater: 78

1878-12-21

Carl Jacobsen

Frants Henningsen, Julius Lange, Laurits Tuxen, Andreas Peter Weis

Carl Jacobsen besvarer en henvendelse om en skulptur af Børjeson.

1879-10-04

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen beder Carl Jacobsen om et forskud til dækning af udgifter i forbindelse med en rejse til Italien.

1879-12-16

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver, at der er ventetid for at komme til at kopiere Tizians billede i Palazzo Borghese. I stedet er han begyn…

1880-02-28

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen skriver om sit arbejde i Rom. Han savner nutidsliv og samtidskunst og mener, at for lange ophold i Rom nedsætter …

1880-03-02

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen er glad for Tuxens brev fra Rom om kopieringen af Tizians billede. Han mener, at der er en god idé at str…

1880-04-09

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen beder om et forskud på betalingen for kopien efter Tizians maleri.

1880-04-25

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen takker for det tilsendte, hvilket formodentlig er det forskud på honoraret, han anmodede om i brevet af 9. april.

1880-05-26

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Lauritz Tuxen har nu afsendt kopierne efter Tizian og Rafael fra Rom. Han er spændt på at høre Carl Jacobsens mening.

1880-12-26

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen skriver til Tuxen i Paris om de mange skulpturer, han gerne vil have afstøbninger af til Den Kongelige Sk…

1881-01-11

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Tuxen har været i Antwerpen og set Rubens billede le coup de lance og synes at være i tvivl om sit arbejdsområde. Carl …

1881-03-18

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen skriver meget begejstret om Tuxens kunst og beder ham indtrængende udstille sit "Vesterhavsbillede", som …

1881-06-12

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen mangler stadig at få en officiel skrivelse vedrørende afstøbninger af franske skulpturer.

1881-06-16

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen meddeler Tuxen, at Dubois er meget velvillig med hensyn til af afstøbninger af sine skulpturer.

1881-06-24

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

L. Tuxen har i Paris truffet Dubois og Falguière for at tale med dem om afstøbninger af deres værker. Han vil også besø…

1881-06-25

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen oplyser om prisen på afstøbninger af to skulpturer af Barrias.

1881-06-28

Carl Jacobsen

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen besvarer Tuxens brev fra 24/6 og brevkortet fra 25/6.

1881-07-10

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen har kun fået besøgt Barrias; de andre kunstnere (Chapu og Falguière) var ikke hjemme, og Mercié bor i den anden e…

1881-10-04

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen har været ude ved havet efter den varme sommer. Han har kun truffet et par billedhuggere i Paris fået lidt mere a…

1881-11-06

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen har ikke rigtig heldet med sig i forsøget på at skaffe afstøbninger af de franske skulpturer. F.eks. var formen t…

1882-01-03

Laurits Tuxen

Carl Jacobsen

Tuxen fortæller, at han har været i Belgien og bl.a. studeret Rubens. Han beklager, at det kun går langsomt frem med be…