Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-07-10

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen har kun fået besøgt Barrias; de andre kunstnere (Chapu og Falguière) var ikke hjemme, og Mercié bor i den anden ende af Paris.

Transskription

31, rue Gabrielle, Paris d: 10/7 - 81

Kjære Hr., Jacobsen
I Følge Deres sidste Brev har jeg igjen været hos Barrias for at gjøre Bestillingen paa "le serment de Spartacus"; Gibseren (Mr Thoquet) var endnu beskæftiget hos ham med et stort Arbejde, saa Sagen var ikke kommet videre end sidst. Han lovede at tage fat paa begge Grupper

saasnart han kunde. Da det var besørget kjørte jeg rundt et Par Timer for at søge de andre Herrer men uden Resultat; Chapu ventes ikke hjem de første 8te Dage og Falguières var heller ikke hjemme.
Jeg fik ikke Tid til at søge Mercié da han igjen boer i en anden Ende af Paris. Houdons Voltaire har jeg endelig erfaret ikke er til at faae, idet Formen er bleven ødelagt og det vil være temmelig kostbart at faa gjort en ny.
Undskyld mit Hastværk og nærmere ved Lejlighed.
Med venligst Hilsen
Deres hengivne
L Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv