Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-25

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen oplyser om prisen på afstøbninger af to skulpturer af Barrias.

Transskription

Brygger Carl Jacobsen jun:
Ny Carlsberg
Copenhague
Danemark.

Barrias "premières funerailles" koster 400 fr og vil kunne erholdes om en Maaned; "Spartacus Ed" koster c: 1500 fr da der skal gjøres Form; sidstnævnte venter nærmere Ordre. Der forlanges intet Kunstnerhonorar.
Paris d: 25/6. 81
LT.

Fakta

PDF
Brevkort

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv