Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-04-25

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Tuxen takker for det tilsendte, hvilket formodentlig er det forskud på honoraret, han anmodede om i brevet af 9. april.

Transskription

Hr Brygger Carl Jacobsen
Ny Carlsberg
Copenhagen
Danimarca

Roma 25 April - 80
Jeg takker Dem for det Tilsendte, som jeg velbeholdent har modtaget og realiseret.

Venlig Hilsen
L. Tuxen

Fakta

PDF
Postkort

Dansk

Rom

Fortrykt frankeret postkort

København

Glyptotekets Arkiv