Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-24

Afsender

Laurits Tuxen

Modtager

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

L. Tuxen har i Paris truffet Dubois og Falguière for at tale med dem om afstøbninger af deres værker. Han vil også besøge Barrias og Chapu, når denne vender tilbage. Tuxen ønsker Carl Jacobsen tillykke med erhvervelserne hos Dubois og mener, at han snart må have et 'førsterangs' galleri.

Transskription

31, rue Gabrielle, d: 24/6 -81
Paris Montmatre

Kjære Hr. Jacobsen!
Tak for Deres Breve og for den med det sidste følgende Skrivelse til Dubois. Jeg tog mig for imorges, og var saa heldig at træffe ham. Han var særdeles elskværdig og sagde mig omtrent det samme som han havde skrevet til Dem, og at jeg blot havde i Deres og i hans Navn at henvende mig

til D'hr., saa vilde Sagen nok komme i Orden. Medens jeg var der kom hans Model, en smuk graa Hest, spankulerende ind i Atelieret. Jeg gik derfra til Falguière, som i den Anledning maatte forkorte sin Morgenlur.
Dubois Ord havde haft den forønskede Virkning paa ham, og han vilde selv give sin Gibser de fornødne Ordrer; kun kunne han ikke bestemt sige Prisen. Han havde Gibsoriginalen til "Tarcisius" men der maatte tages Form over den

da den gamle ikke duede mere. Han mente forøvrigt ikke at der vilde være Vanskelighed ved at skaffe begge de omtalte Afstøbninger, og vilde skride til Værket snarest muligt. Han syntes at kunne huske for en 4-6 Maaneder siden at have faaet et Brev der omhandlede dette (!) Derefter søgte jeg Chapu, men han vil paa Grund af en Landtur ikke kunne træffes for det første. I morgen tidlig gaaer jeg til Barrias; men hvad Dhr. Bronce

støbere angaaer, gjør jeg vist bedst i at afvente det officielle Brev. Dubois mente at det vilde blive vanskeligt at faae "gloria victis", der vil formodentlig Legationens Bistand blive nødvendig. Maa jeg ønske Dem og os andre tillykke med de Kunstværker, De har erhvervet hos ham, De faaer jo snart et Galleri af første Rang!
Bør jeg som Regel underrette Dem om Priserne før Bestillingerne afgjøres ? Overfor Falguière kunde dette som sagt ikke saa godt ske.
Med venligst Hilsen
Deres hengivne L. Tuxen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

Paris
København

Glyptotekets Arkiv