Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1881-06-28

Afsender

Carl Jacobsen

Modtager

Laurits Tuxen

Dokumentindhold

Carl Jacobsen besvarer Tuxens brev fra 24/6 og brevkortet fra 25/6.

Transskription

28-6-81
Kjære Hr Tuxen
Tak for Deres Brev af 24' ds og kort af 25.
_
Kan vi faee "Spartacus' Ed" for c 1500 fr maa vi ikke lade den gaae fra os og vi gjør da bedst i at tage "premières funerailles" med det samme, men det vil da være rigtigst at vente med Gautherins Figurer til vi see om vi faae det øvrige fra Chapu, Mercié ect

Naar det gjælder større Beløb som i dette Tilfælde, hvor der skal tages Form eller naar der forlanges Kunstnerhonorar, vil jeg gjerne at De meddeler mig Summens Størrelse førend Bestillingen, men dreier det sig kun om de mindre Belæb som f. Ex ved "pr. funérailles" bryder jeg mig ikke derom
_
Glem ikke hvis De seer Falguière at faa at vide om vi kunde faa hans Corneille fra Salonen 1878, det vilde være behageligt, især hvis vi ikke faaer Houdons Voltaire.

Tillige var det maaske bedre at tage det hele paa eengang end komme igjen, som bønfaldende et senere Aar!

Venlig Hilsen
Deres hengivne
Carl Jacobsen

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets Arkiv