Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Ny Carlsberg Glyptotek

Resultater: 103

Untitled

Carl Jacobsen

Kontrolcomitéen for Ny Carlsberg Glyptotheks Bygnings- og Administrationsforhold

1884-11-25

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen har lavet et udkast til et nyt Glyptotek, som han beder Vilhelm Dahlerup om at kommentere og arbejde vide…

1884-11-26

Carl Jacobsen

Berlingske Tidende

Carl Jacobsen sender det seneste tillæg til kataloget over Ny Carlsberg Glyptoteks samling og knytter nogle kommentarer…

1885-02-19

Carl Jacobsen

Peter Vilhelm Grove

Carl Jacobsen orienterer redaktør Grove fra Dagbladet om sine planer for Glyptoteket. Det er stadig ikke officielt, og …

1885-02-24

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

H.N. Hansen sender en tegning over den påtænkte Glyptoteksgrund ved Jarmers Bastion, og kommer med betragtninger over C…

1885-05-19

Carl Jacobsen

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsen

Carl Jacobsen beder om at afstøbningerne af Thorvaldsens relieffer i Frue Kirke må få plads i Glyptoteket, der i forvej…

1885-08-29

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen rykker for et overslag i forbindelse med den skitse til Glyptoteket, han har sendt d. 26. november. Han f…

1885-09-29

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen rykker for et svar på nogle spørgsmål, han stillede i forrige brev.

1885-10-01

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup udbeder sig betænkningstid vedr. Jesuskirken. Han takker for det tilsendte honorar

1885-10-20

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen

Dahlerup sender et overslag over udgifterne til den planlagte Glyptoteks bygning. Beregningerne ikke renskrevet.

1885-10-27

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen bekræfter, at han har modtaget prisoverslaget og sender 500 Kr.

1886-04-20

Carl Jacobsen

Peter Frederik Koch

Afventer transskription

1887-09-12

Carl Jacobsen

Wolfgang Helbig

Carl Jacobsen køber Hermafroditen ubeset! den skal ikke falde amerikanerne i hænde. Carl Jacobsen fortæller om sin plan…

1887-11-05

Heinrich Hirschsprung

Carl Jacobsen

Hirschsprung overlader til Carl Jacobsen at købe Købkes maleri af Kastelsporten til Glyptoteket. Han tilbyder endvidere…

1887-11-22

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen indkalder til møde.

1887 december

Carl Jacobsen

Vilhelm Dahlerup

Carl Jacobsen oplyser kunstnernavne, der skal stå på de træskilte, Dahlerup skal udføre.

1888-01-26

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen skriver bl.a. om datteren Beatrice, der ligger syg af hjernebetændelse. Carl Jacobsen ønsker sig nogle fa…

1888-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved meddeler Carl Jacobsen, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitse…

1888 marts

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne forslag til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek.

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Den trykte udgave fra 1910 af Carl og Ottilia Jacobsens gavebrev af 8. marts 1888 vedrørende Ny Carlsberg Glyptotek.