Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Ny Carlsberg Glyptotek

Resultater: 157

1888

Vilhelm Dahlerup, Carl Jacobsen

Dahlerups forslag til en Glyptoteksbygning ved Grønttorvet

1888

Carl Jacobsen

Katalog over Ny Carlsberg Glyptoteks samling med Carl Jacobsens annoteringer. Det er genstandene i dette katalog og i t…

1888-01-26

Carl Jacobsen

Julius Løytved

Carl Jacobsen skriver bl.a. om datteren Beatrice, der ligger syg af hjernebetændelse. Carl Jacobsen ønsker sig nogle fa…

1888-02-01

Julius Løytved

Carl Jacobsen

Løytved meddeler Carl Jacobsen, at der nu er nogle palmyrenske genstande til salg i Damaskus. På bagsiden er der skitse…

1888 marts

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek.

1888 efter 18 marts

Frederik Bojsen

Carl Jacobsen

Bojsen informerer Carl Jacobsen om, at hans tilbud vil få en gunstig behandling i finansudvalget. På samfundets vegne t…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til henvendelsen til Københavns Kommune vedrørende gavebrev og fundats for Ny Carlsbe…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Den trykte udgave fra 1910 af Carl og Ottilia Jacobsens første gavebrev af 8. marts 1888 vedrørende Ny Carlsberg Glypto…

1888-03-13

Carl Jacobsen

Håndskrevet udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek skrevet på Carl og Ottilia Jacobsens vegne af en sekretær.

1888-03-18

Carl Jacobsen

Frederik Bojsen

Ledsagebrev til finansudvalgets formand Frederik Bojsen om Carl Jacobsens tilbud til Stat og Kommune om oprettelsen af …

1888-03-26

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation om Ny Carlsberg Glyptotek

1888-04-05

Carl Jacobsen

Lov om Glyptotekets opførelse

1888-04-07

Carl Jacobsen

Axel Normann

Til gengæld for C.F. Tietgens gestus at lade Carl Jacobsen få del i ølleverancerne til Thingvalla Liniens emigrantskibe…

1888-04-17

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen informerer Hansen om forskellige nyerhvervelser til Glyptoteket (bl.a. to buster af H. Bissen og Europa-m…

1888-04-24

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen uddyber skriftligt, hvad han tidligere mundtligt havde talt med H.N. Hansen om. Laura Jacobsen stiller et…

1888-06-05

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen pointerer, at det brev, han har sendt dagen før, IKKE var til udvalget, men til H.N. Hansen privat.

1888 juli

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen kommenterer et forslag til en fundats, som Kontrolcomiteen har sendt. Dette forslag kendes ikke i sin hel…

1889

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens noter om tilblivelseshistorien på et løst blad fra tillægget (1889) til det oprindelige katalog fra 1888…

1889

Københavns magistrat

Plantegning over området mellem Christiansborg Slot og Tivoli med Glyptoteket placeret bag Tivoli ud mod Vester Bouleva…

1889-01-13

Hans Nicolai Hansen

Carl Jacobsen

H.N. Hansen vil gerne have et møde med Carl Jacobsen om Glyptotekssagen, som han mener nu skal et skridt videre. Han me…