Menu

Search results: 24

Download as spreadsheet

1887-10-18

Carl Jacobsen, Johan Louis Ussing

Carl Jacobsen, Johan Louis Ussing

1894-05-12

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Brasserie du pêcheur 12-5-94 Mine kære drenge Helge og Vagn I dag har Mama det meget bedre og vi haabe snart at have de…

1894-05-20

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Fredag Morgen 20-5-94 Min kjære søde deilige Drenge Tak for Eders Breve. Det glæder mig at see at I have det godt. Ma…

1894-05-24

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Torsdag Aften 24-5-94 Kjære Helge og Vagn Først ville vi takke Vor Herre at han har bevaret Eders kjære Moder for Eder …

1894-05-26

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

s. 1 Helge og Vagn Ny Carlsberg Kopenhagen Danemark s. 2 Løverdag Morgen 26-5-94 …Dit Brev, min kjære Helge! ..gynder n…

1894-05-27

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

s. 1 Helge og Vagn Ny Carlsberg Kopenhagen Danemark s. 2 ..ar det i dag som igaar ...niber lidt med at sove ..i det hel…

1894-05-28

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Helge og Vagn Ny Carlsberg Kopenhagen Danemark s. 2 Mandag Morgen 28-5-94 Mine kjære Drenge Mama har det saa godt som m…

1894-05-30

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Brasserie du pêcheur 30-5-94 Mine kjære Drenge Mama har det nu så godt at hun og Lægen er enige om at jeg helst maa re…

1895-04-24

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

24-4-95 Mine kjære Drenge, Nu skal jeg fortælle Eder om vor Tour med Kongen. Kl. halv elleve kom Kongen og Dronningen, …

1902-09-22

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg 22-9-2 Mine kjære Sønner Vagns Brev af 16' glædede mig meget og ganske særligt at Du var paa det Rene med…

1902-10-14

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg Tirsdag Aften 14-10-2 Mine kjære Sønner Jeg har nu bestemt min Afreise til Mandag Morgen og haaber saalede…

1902-10-29

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg onsdag 29-10-2 Mine kjære Sønner Min Reise til München var baade lærerig og fornøielig. Der blev holdt fl…

1902-11-06

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Torsdag Aften 6-11-2 Mine kjære Sønner Endelig! - Endelig har jeg faaet et Øieblik til overs. Jeg har i flere Dage gjer…

1902-11-23

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Mine kære Sønner Det var et rart brev du sendte mig Helge af 14. ds. Jeg læste det med megen Fornøielse. Du spørger "wh…

1902-12-07

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Søndag Aften 7-12-2 Mine kjære Sønner Helge opgav i sit Brev af 21' Nov Maltets Dybde paa Køllen, en enkelt Dag, til 3 …

1903-01-11

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Søndag Aften 11-1-3 Mine kjære Sønner Siden I reiste have vi her havt ganske stille Veir, saa vi have kunnet haabe at E…

1903-07-13

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg Mandag Aften 13-7-3 Mine kjære Sønner Den Bedring i Mamas Befindende, som jeg omtalte i mit Brev i Onsdag…

1903-09-20

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg Søndag Aften 20-9-3 Mine kjære Sønner Skjøndt jeg ikke har noget Synderligt at meddele, vil jeg dog sende …

1903-09-29

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

Ny Carlsberg 29-9-3 Mine kjære Sønner Jeg haaber at I nu ere i god Behold i Chicago, og at I naar I modtage dette Brev …

1903-10-11

Carl Jacobsen

Helge og Vagn Jacobsen

11-10-3 Mine kjære Sønner Det er nu næsten tre Uger siden at I kom til New York og jeg har endnu kun faaet et Par Bille…