Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1903-09-20

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
Søndag Aften
20-9-3

Mine kjære Sønner
Skjøndt jeg ikke har noget Synderligt at meddele, vil jeg dog sende Eder en Hilsen, som kan træffe Eder naar I ere komne til Eders Reises Maal Chicago.


Jeg var i dag i Kirken og gik ned i Capellet.
Steenhuggeren er nu færdig med Gravstenen. Pelicanen, Helges Idee, er rigtig smukt hugget og tager sig godt ud ovenover Indskriften.
Helges Roser ligge endnu friske paa Graven.
Lammet med Fanen er ogsaa hugget færdig paa min Steen.

Gravmindet i Christus Salen er ogsaa færdigt og virker stort skjønt..
der mangler blot Indskriften, som nu skal hugges naar jeg er bleven enig med Dahlerup om hvorledes den skal staae.


Andreas Weis o Johs. Steenstrup har faaet den Idee, at Mamas Venner skulle sætte hende et eller andet synligt Minde - maaske et Epitaphium ell.Lignende i Kirken eller i Glyptotheket.
Jeg skal paa Onsdag spise til Middag hos Johannes sammen med Andreas og Helga og vi skulle da tale derom.

Jeg har bestilt Sindings "Tilbedelse" i Marmor til Glyptotheket, men jeg har foreslaaet Bestyrelsen, at den anskaffes for dettes Regning - vi have Penge nok i Kassen. Jeg antager at Bestyrelsen gaaer ind paa mit Forslag - ellers bliver den anskaffet for Ny Carlsberg Fondets Regning.


I Bryggeriet er der intet Nyt.
Byggen synes i det Hele at være kommen nogenlunde ordentlig i Huus. Farven er meget daarlig, men der er ingen blaa" Korn (Korn som ere ødelagte af Vand), heller ikke spirede

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.