Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1903-09-29

Sender

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Ny Carlsberg
29-9-3

Mine kjære Sønner
Jeg haaber at I nu ere i god Behold i Chicago, og at I naar I modtage dette Brev have godt begyndt Eders følgerige Gjerning.
Anstrenger I Eder og lærer det som I skal lære, saa at I hæderligt bestaar Eders Examen, saa kan forhaabentlig en smuk Fremtid staae aaben for Eder paa Carlsberg, men forsømmer I ogsaa denne

Gang Eders Arbeide - ja saa veed jeg ikke hvad der skal blive af Eder.


Jeg fik Dit Telegram Helge Tirsdag Aften og følte mig jo meget beroliget ved at I nu vare i god Behold paa Terra firma.
Skuld[e] Du hvad jeg ikke antager engang telegrafere igjen maa Du bruge færre Ord. Ikke Jacobsen Ny Carlsberg men blot Nycarlsberg Copenhagen. Underskrift Helge kan Du i Reglen ogsaa spare

En ubehagelig Hilsen fik jeg fra Dig i dag, i det Tryde meddelte mig at Du havde taget Muthers Kunsthistorie paa min Regning hos ham.
En Bog som koster over 100 Kroner!
Det tillader jeg ikke at Du gjør.
Og hvad er Meningen med at kjøbe dette Værk. Troer du at det er for at studere Kunsthistorie at Du er i Chicago!
Herhjemme fra er Lidet nyt. Henningsen tog i Søndags Afsked med Folkene, og sagde nogle faa Afskedsord til dem. Der var ingen som

svarede og talte til ham!
Jeg har nu solgt Activ. Den har været et smertens Barn. Jeg har aldrig haft andet end Udgift og Ærgrelse af den.
I Søndags vare vi Paula Bertha og jeg i Helsingør, hvor alle vare raske. Kun har Heise stadig Gigtfeber hvilket jo giver Edgar noget forøget Arbeide.
Jeg glæder mig til at faa Brev fra Eder
Hjertelig Hilsen
Eders hengivne Papa

Facts

PDF
Letter
Copenhagen
Chicago

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.