Menu

Search results: 72

1880'erne, udateret.

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge Du skal have en Hilsen fra din Papa, som tænker meget paa Dig og som længes efter Dig. Jeg haaber at du…

1889 ca.

Helge Jacobsen

Carl Jacobsen

1 Side Kæjre Papa! Jeg holdt meget af Vidde hun var saa sød. I Onsdags vare vi paa Rosenborg. Vi morede os (umaad) 2 Si…

1894-05-09

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge Jacobsen Ny Carlsberg Copenhagen s. 2 Brasserie du pêcheur 9-5-94 Min kjære Dreng, Mama ligger her i Sengen og ma…

1894-05-13

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Helge Ny Carlsberg Kopenhagen Danemark s. 2 Pintsedag Kl 2½ Min kjære Dreng Mama har det stadig ved det samme. Vi maa…

1894-07-15

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Helge Jacobsen

[tilføjet med blyant] 15/7-1894 Ny Carlsberg Søndag Kjæreste Helge Tak for dit rare lille Brev, hvoraf jeg lærte at alt…

1894-08-10

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 10-8-94 Min kjære Helge Du kan vist nok huske doktor Sophus Müllers Børn, som var med til Dit Bal i …

1896-05-30

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Löverdags Morgen 30-5-96 Min kjære Helge Det glædede mig usigeligt at faa dit kjære Brev - det skal Du have tak for. …

1897-11-19

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Morgen 19-11-97 Min kære Helge min elskede Dreng Tak for dit Brev, som det var mig en stor Glæde at modtage. Nu lak…

1899-01-12

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Torsdag Aften 12-1-99 Min kjære Helge, Tak for Dit gode Brev. Du maa aldrig være "bange" for at tale eller skrive ti…

1899-02-05

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge Endelig engang et Lysglimt! Hr. Plesner har skrevet til mig at Du nu arbeider bedre og at han særlig ka…

1899-02-20

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 20-2-99 Aften Min kjære Helge Vagn fortalte mig i Aftes at du var kommet 3 Numre op i Din Klasse. Det var…

1899-03-14

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 14-3-99 Min kjære Helge Du har skrevet til Mama om at subscribere paa Bran- des' samlede Værker. Dette ka…

1899-05-10

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge, Hvad skal Du dog blive til - hvorledes vil Du ende! Det var et sørgeligt Brev som Din Skolemester send…

1899-05-12

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 12-5-99 Min kjære elskede Ven! Du vil gjerne at jeg skulde tage mine Ord tilbage. Hvis det kunne klare S…

1899-07-03

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 3-7-99 Min kjære Helge Tak for Dine to smaa Brevkort fra i Fredags og i Lørdags. Det glæder mig altid a…

1899-09-24

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Berlin 24-9-1899 Aften Min kjære Min elskede Helge. Da jeg i dag for 25 Aar siden førte min Brud hjem som min Hustru, d…

1899-09-24

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

24-9-1899 Aften Min kjære Min elskede Helge. Da jeg i dag for 25 Aar siden førte min Brud hjem som min Hustru, da va…

1900-01-14

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

14-1-00 Min kjære Helge, Jeg sagde til Dig, da Du reiste i forrige Uge, at jeg vilde skrive til Dig om Dansk Stiil. Naa…

1900-03-15

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Ny Carlsberg 15-3-00 Min kjære Helge Jeg sender Dig Gsell's Bog, hvor Du foruden Beskrivelsen tillige vil finde Bil…

1900-06-18

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Min kjære Helge Tak for Dit Brevkort med Meddelelsen om Løsningen af Dine arithmetiske Opgaver, som naturligviis har gl…