Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1896-05-30

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Löverdags Morgen
30-5-96
Min kjære Helge
Det glædede mig usigeligt at faa dit kjære Brev - det skal Du have tak for.
Jeg tænker tit paa Dig og vi tale ogsaa om Dig naar vi see Noget som vi synes maatte glæde Dig hvis Du nogensinde - som jeg haaber - kommer til dette Land.
Det er i Sandhed et Skjønhedens og Kunstens Land, men man kan til Tider faa Noget for meget af det - som i dette Øieblik, hvor de begynde fra Morgenstunden at synge (meget smukt i øvrigt) udenfor Vinduet, saa det er mig umuligt at holde mine
s. 2
Tanker sammen.
Jeg er begyndt tre Gange paa den første Side - naa! nu gik de!
Theodora er lutter Glæde over Venedig og jeg har derfor lagt et Par Dage til for at hun kan faa lidt mere at see af Byens overvældende Rigdom. De to Dage som jeg først havde fastsat var altfor lidt.
Selv har jeg også en Deel at gjøre da jeg hos Antikvitetshandlerene har fundet flere Ting som det ville være heldigt at at erhverve til Glyptoteket.
Det er forøvrigt ikke meget som endnu er at finde. Alt muligt som har været at faa er forlængst opkjøbt af Musæer og Samlere i
s. 3
alle Verdens Kanter
Desværre er der Ingen i Danmark som har taget noget hjem af Italiens Kunstskatte dengang der endnu var noget at faae. Derfor har vi næsten Ingenting og det som jeg kan faae fat i nu er ikke store Sager.
Veiret har i de tre Dage i Venedig været aldeles paradisisk. Varmere end vi selv paa paa de hedeste Sommerdage have det hos os, men en let og dejlig Luft.
De hvide Marmorkirker og Paladser skulle ses i dette dejlige Solskin i mod den klare blaa Luft, og den Lykke have vi havt at see dem saaledes i deres fulde Skjønhed
Du kan hilse Mamamor fra den dejlige Kuppelkirke "St Maria Salute", den som jeg kalder "la Regina", min Dronning "min Dronning" fordi den troner som en Dronning over Bølgerne den lige er ligesom et Symbol på Venedig selv
Nu glæder jeg mig til at komme hjem til Eder og håber at træffe Eder alle raske. Hils Mama, (lad hende læse dette Brev. Vagn, Paula Grandmama, Bedstemoder, Bertha, Cat.
Lever nu vel min kjære Helge
Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter
Venice
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.