Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1897-11-19

Sender

Carl Jacobsen

Recipient

Helge Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Morgen
19-11-97

Min kære Helge
min elskede Dreng
Tak for dit Brev, som
det var mig en stor
Glæde at modtage.
Nu lakker vor Reise
mod Enden.
I aften reiser Auguste til Strasbourg og i mor-
gen tidlig reiser jeg til
Berlin, hvor jeg bliver
til Søndag morgen
Om søndagen tænker jeg
at rejse hjem over Gjedser
og altså være hjemme
hos Eder Søndag aften.

Vi have været overordentlig
heldige med Veiret,
jeg har ikke havt min Paraply
opslaaet paa hele Reisen
Kun i Prag vare vi allige-
vel ret uheldige, det var
tæt Taage og da vi netop
vare tagen til Prag ikke
for at see Bryggerier, men
for at see den interessante
og navnlig overordentlig malerisk beliggende By,
saa blev det en - hidtil Reisen eneste - Skuffelse.
Til Gjengjæld havde vi
da i gaaer her i Dresden
det dejligste milde Efter-
årsveir
eg troede ikke at man
i Nordtyskland kunne have

saa varmt paa denne
Tid af Aaret; det var
netop hvad Franskmænde-
ne kalde "été St Martin"
Mortensdag - Sommer
Igaar vare vi i Bryggeriet
Feldschlösschen i Musæet
og om Aftenen i Operaen
hvor vi hørte Don Juan,
det var en righoldig Dag.
I morgen spilles Hamlet
i Berlin - jeg haaber at faae
Billet.
Det glæder mig særdeles at
det gaar Dig noget bedre
i Skolen. Bliv saaledes
ved min kjære Dreng.
Husk paa hvad jeg tit har
sagt dig og maa vedblive at

indprente Dig at Din
Livsbane ikke vil være let,
hvis Du skal tænke paa
at kunne holde Dig som
Brygger paa Ny Carlsberg.

Det gjælder om at arbeide med Alvor og Udhol-
denhed og dertil maa Du
vende Dig imedens Du er
ung. Hvad Du nu forsøm-
mer vil Du ikke kunne
indhente.
Hils Mama og Grandmama og tak hende
for hendes Brev.
Hils ogsaa Dine Sødskende
og Tjenestefolkene.
Din kjærlige Fader
Carl Jacobsen

Facts

PDF
Letter

Danish

Dresden
Copenhagen

Glyptotekets arkiv. Carl Jacobsens brevarkiv. Breve til Helge og Vagn Jacobsen.