Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Legatet "Albertina"

Resultater: 256

Untitled

Carl Jacobsen

Hans Nicolai Hansen, Ferdinand Meldahl

Afventer transskription. Enten til Meldahl eller Hansen

Untitled

Carl Jacobsen

Lauritz Jensen

Afventer transskription

Untitled

Carl Jacobsen

Louis Hasselriis

Afventer transskription

1862-07-26

Otto Evens

Carl Jacobsen

Må være fejldateret. Afventer transskription

1878-12-17

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen er glad for, at Meldahl er enig med ham i, at der bør være en bronzekopi af Michelangelos David i Køben...

1878-12-24

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen interesserer sig overhovedet ikke for politik og kan (og vil) ikke hjælpe Meldahl med hans politiske ka...

1879, oktober

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl sender sine kommentarer til Carl Jacobsen vedrørende udfærdigelsen af fundatsen for for Legatet "Albertina". ...

1879-10-18

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl har fortalt Rosenørn-Lehn om Carl Jacobsens påtænkte gave af afstøbninger af fransk skulptur til Skulptursaml...

1879-10-21

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Carl Jacobsen har udnævnt F. Meldahl og H.N. Hansen til de første medlemmer af Legatet "Albertina"s bestyrelse. Melda...

1879-10-23

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen

Meldahl foreslår, at nogle sprogkyndige bliver bedt om at læse en tekst, der skal publiceres i Ministerialtidende.

1879-11-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frabeder sig enhver for for akademisk titulatur. Han er ikke enig med Meldahl med hensyn til kvaliteten...

1880-01-08

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

CJ fortæller Meldahl at Ildefonso-gruppen er omtalt i Victor Rydbergs "Romerske Dagar".

1880-01-11

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen frafalder sit forslag om Ildefonso-gruppen og beder i stedet om, at man overvejer Laokoon som Legatet A...

1880-01-20

Carl Jacobsen

Bestyrelsen for Legatet "Albertina"

Carl Jacobsen orienterer Legatet "Albertina"s bestyrelse om betingelserne for sit tilbud om at give den kgl. Maleri o...

1880-01-23

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina" om Barbedienne kan levere en række afstøbninger af kendte antik...

1880-02-14

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen spørger Barbedienne om firmaet kan levere Ajax og Patroklos og til hvilken pris. Man har ikke ønsket, a...

1880-03-22

Carl Jacobsen

Ferdinand Meldahl

Carl Jacobsen fortæller Meldahl, at han har skrevet til Barbedienne og forhørt sig om afstøbninger af "Ajax og Patro...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Otto Rosenørn-Lehn

Carl Jacobsen skriver til Rosenørn-Lehn om det følgende års skulptur indkøb. Meldahl skal til Paris og vil besøge nog...

1880-04-09

Carl Jacobsen

Den kongelige Skulptursamling

Legatet Albertinas bestyrelse påtager sig at tage sig af de skulpturer, der evt. skulle blive tilsidesat af Skulpturs...

1880-04-15

Carl Jacobsen

Ferdinand Barbedienne

Carl Jacobsen bestiller Silen med Baccusbarn og Den døende Galler samtidig spørger han Barbedienne, om han kan få la...