Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1880-01-21

Afsender

Carl Jacobsen

Dokumentindhold

Albertinas Bestyrelse (CJ) svarer på Skulptursamlingens brev af 12/12 1879.

Transskription

Legatet Albertinas Bestyrelse erklærer sig herved villig til at paatage sig det i den kongelige Sculptursamlings Skrivelse til Hr. C. Jacobsen jun af 12te Decb 1879 i § 6 omtalte Hverv.
Paa Bestyrelsens Vegne

C Jacobsen jun.

Den kongelige Sculptursamling

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København

Albertinas brevpapir

København

Statens Museum for Kunst, Den kgl. Malerisamlings arkiv