Menu

Results: 74

Udateret

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens redegør for Laura Jacobsens formue og testamentariske ønsker. Carl er blevet enig med sin mor om, at hen…

1860

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens almanak for året 1860 med påtegnelser.

1866 august

Carl Jacobsen

Rejsedagbog fra Frankrig. Bemærk at Carl Jacobsen ikke skriver substantiver med versaler, og at der anvendes 'bolle-å' …

1878

Carl Jacobsen

Carl Jacobsen skriver om sit besøg på salonudstillingen i Paris.

1879-11-19

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"s fundats. Trykt udgave med kongelig stadfæstelse.

1879-1914

Carl Jacobsen

Legatet "Albertina"s forhandlingsprotokol. Transskription pågår

1880 formodentlig januar

Carl Jacobsen

To principper for Legatet "Albertina" foreslået af Carl Jacobsen på bestyrelsens første møde 29. december 1879.

1883

Carl Jacobsen

Katalog til Glyptotheket. 2. udgave fra 1883 med Carl Jacobsens rettelser og tilføjelser

1884-04-08

Carl Jacobsen

Notesbog fra Italiensrejserne 1884 og 1887. Afventer korrektur

1884-04-08

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens egentlige dagbog fra rejsen sammen med Ottilia til Italien i foråret 1884. Transskription og korrektur u…

1884-10-07

Carl Jacobsen

Vore brændte Relieffer. Carl Jacobsen skriver i Dagbladet om reliefferne, der gik tabt ved Christiansborgs brand.

1885

Vilhelm Dahlerup, Carl Jacobsen

Dahlerups forslag til en Glyptoteksbygning ved Aborreparken. Tegningen er gengivet i Andreas Bruun, Jens Vilhelm Dahler…

1888

Vilhelm Dahlerup, Carl Jacobsen

Dahlerups forslag til en Glyptoteksbygning ved Grønttorvet

1888

Carl Jacobsen

Katalog over Ny Carlsberg Glyptoteks samling med Carl Jacobsens annoteringer. Det er genstandene i dette katalog og i t…

1888, 20- 31 januar

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens noter om datteren Beatrices sygdom og død (Skarlagensfeber). Aftenselskabet, som er gengivet på Krøyers …

1888 marts

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek.

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til henvendelsen til Københavns Kommune vedrørende gavebrev og fundats for Ny Carlsbe…

1888-03-08

Carl Jacobsen, Ottilia Jacobsen

Den trykte udgave fra 1910 af Carl og Ottilia Jacobsens første gavebrev af 8. marts 1888 vedrørende Ny Carlsberg Glypto…

1888-03-13

Carl Jacobsen

Håndskrevet udkast til fundats for Ny Carlsberg Glyptotek skrevet på Carl og Ottilia Jacobsens vegne af en sekretær.

1888-03-26

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation om Ny Carlsberg Glyptotek