Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1880 formodentlig januar

Author/key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Legatet Albertina
To Principper for Legatets Virksomhed foreslåede af mig og vedtagne af Bestyrelsen i det første Møde d. 29de December 1879
I.
Legatet Albertina har ikke nogen understøttende Tendens.
Kunstværkernes Beskaffenhed og Værdi ere ene bestemmende.
Ligesom et Universitet ikke vælger sine Lærere for at understøtte dem, men udelukkende har dem som skulde belæresfor Øie, ligeledes bør Legatet aldrig vælge sine Kunstværker med Hensyn til Kunstnerens Person eller Navn men kun med det Formaal:
Det Bedste

II
Legatet vil ikke lette Communen Staten eller nogen Autoritet deres Pligter overfor Kunsten.
Det skal ikke være et Fond til at øse af naar noget Skønt af Almeeninteresse skal sættes i Værk; Det der har almeen Interesse maa Almeenheden selv sørge for.
Først naar der er sørget saa godt for vedkommende Sag, at den almindelige Trang er tilfredsstillet tør Albertina træde til for at tilfredsstille de Skjønhedskrav, som endnu maa være tilstede

Facts

PDF
Charter

Danish

Copenhagen

Ny Carlsbergfondets arkiv