Menu

Carl Jacobsen’s Correspondence Archive

1888 marts

Author/Key figure

Carl Jacobsen

Document content

Awaiting summary

Transcription

Forslag
til
Fundats
for
"Ny Carlsbergs Glyptothek"

1

Ny Carlsberg Glyptothek bestaaer af de Kunstværker, Antikviteter og øvrige Gjenstande som findes anførte i Catalogen 1888 (hvilken om nogle faa Dage vil være færdig fra Trykken.)

2
Glyptotheket skal altid udgjøre en selvstændig offentlig Samling og staae under en selvstændig Bestyrelse som vi tænke os sammensat saaledes og Det maa ikke forenes med anden Samling

Bestyrelsen bestaaer af 5 Medlemmer Formanden, som skal være særlig kunstkyndig, vælges af Stat og Commune i Forening paa nærmere angiven Maade
Tvende Medlemmer udvælges af Kirke og Undervisningsvæsenet
Det ene af disse

Facts

PDF
Charter

Danish

Copenhagen

Glyptotekets arkiv