Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

Emneord: Valkyriefrise

Resultater: 46

1912-01-04

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th. Oppermann henvender sig til Oscar Matthiesen, for at høre om han måske vil udføre et arbejde til det tomme felt ove…

1912-01-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann skriver til Oscar Matthiesen, at A.P Weis og resten af bestyrelsen er betænkelige ved frise-projektet.

1912-01-31

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th. Oppermann skriver til Oscar Matthiesen, at Carl Jacobsen endnu er for syg til at mødes, men at han gerne må forbere…

1912-05-21

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen sender et tilbud på udførelsen af kartoner til de to kakkelfriser til Carl Jacobsen.

1912-07-06

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen sender fotografier af sine udkast til rytter- og valkyriefrisen til Carl Jacobsen

1913-05-10

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen skriver til Carl Jacobsen om en artikel der er blevet bragt i Politiken om friserne.

1913-07-15

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen skriver for at fortælle at kartonerne til Valkyriefrisen er færdige.

1913-07-20

Oscar Matthiesen

Carl Jacobsen

Oscar Matthiesen skriver til Carl Jacobsen og takker for modtagelsen af honoraret for kartonerne til valkyriefrisen. De…

1913-12-30

Carl Jacobsen

Herman Kähler

Carl Jacobsen skriver til Herman Kähler, at han er skuffet over at erfare, at arbejdet med frisen endnu ikke er påbegyn…

1914-03-05

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

Matthiesen anmoder om at få sit honorar for udførelsen af kartonen til rytterfrisen.

1914-03-20

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

NCF's direktion mener ikke, at Oscar Matthiesen bør have restbeløbet for kartonerne udbetalt endnu.

1914-03-22

Oscar Matthiesen

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen vil ikke slås med direktionen, men beder Oppermann om at gøre det han finder mest rigtigt i forhold ti…

1914-03-24

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann argumenterer for, hvorfor Matthiesen kun skal have halvdelen af honoraret for udførslen af den anden karto…

1914-04-22

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann beder Matthiesen om en udtalelse om hvorvidt Kählers arbejde er færdigt, og hvordan friserne vil blive afl…

1914-04-29

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Th Oppermann beretter om, at man fra direktionens side er blevet opmærksom på, at frisen har været færdig i ca. 7 måned…

1914-10-27

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

Oscar Matthiesen beder Helge Jacobsen om at nedtage Valkyriefrisen, der er prøveopstillet ved Glyptoteket Glyptoteket. …

1914-10-27

Oscar Matthiesen

Helge Jacobsen

Oscar Matthiesen henvender sig i dette brev til Helge Jacobsen med en forespørgsel om, at få sine nyligt ophængte frise…

1914-11-06

Theodor Oppermann

Oscar Matthiesen

Oppermann informerer Matthiesen om, at Valkyriefrisen vil blive taget ned så hans ønskede forbedringer kan udføres. Og …

1915-04-19

Theodor Oppermann

Herman Kähler

Afventer transskription

1915-04-20

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

Kähler beder Fondets Direktion om restbeløbet for udførelsen af Rytterfrisen.