Menu

Resultater: 15

1912-11-11

Edvard Eriksen

Ny Carlsbergfondet

Edvard Eriksen beder Ny Carlsbergfondet om at få udbetalt resten af sit honorar for Den Lille Havfrue

1914-07-21

Rudolph Tegner

Ny Carlsbergfondet

Kvittering for modtagelse af

1915-04-20

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen henvender sig på baggrund af en uoverensstemmelse med Herman Kähler vedrørende kritik af Hr. Kählers a…

1915-04-20

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

Kähler beder Fondets Direktion om restbeløbet for udførelsen af Rytterfrisen.

1915-04-23

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Matthiesen meddeler fondets Direktion at han ikke har tid at overse Kählers brænding af Rytterfrisen foreløbigt.

1915-04-27

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

Afventer transskription

1915-04-27

Karl Hansen Reistrup

Ny Carlsbergfondet

Afventer transskription

1915-04-30

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen svarer på et brev fra Fondets Direktion, at han ikke forstår Hr. Kählers 'anslåede tone' på baggrund a…

1915-05-04

Herman Kähler

Ny Carlsbergfondet

Afventer transskription

1915-05-10

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen beklager sig over Kählers, ifgl. ham, urigtige udlægning vedrørende brændingen af Matthiesens friser.

1918-03-27

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondet

FP anbefaler, at L.G. Henriksen får lønforhøjelse; samtidig forsømmer ikke lejligheden til at klage over sin egen løn s…

1920-01-03

Oscar Matthiesen

Ny Carlsbergfondet

Oscar Matthiesen takker for restbeløbet for frisernes udførsel, men argumentere stadig for Fondets moralske ansvar, ved…

1921-09-17

Københavns magistrat

Ny Carlsbergfondet

Af dette brev fremgår det, at Rodins gruppe Borgerne fra Calais er skænket til Københavns Kommune.

1922-02-03

Andreas Peter Weis

Ny Carlsbergfondet

Weis skriver om Heilbuths tilbud om salg af bl.a. Corots maleri af 'et gammelt fransk herresæde'

1927-04-06

Frederik Poulsen

Ny Carlsbergfondet

FPs opsigelse som sekretær i NCF Afventer transskription