Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-04-23

Afsender

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Matthiesen meddeler fondets Direktion at han ikke har tid at overse Kählers brænding af Rytterfrisen foreløbigt.

Transskription

F.J.3

Amaliegade 27. – 23’ april 1945

I anledningen af d. æ. Direktions Forespørgsel tillader jeg mig at svare, at Hr. Kähler allerede direkte har henvendt sig til mig angående Rytterfrisen. Jeg svarede ham – hvad jeg her til Direktionen vil gentage – at jeg i denne Tid er så stærkt optaget med at bringe et bestemt afsnit af mine Fresker i Mineralogisk Museum til afslutning, at jeg ikke foruden kan afse Tiden som medgår til Besøg og

og Correkturer i Næstved. Hvornår Frisen kan afleveres er det mig derfor umuligt at sige da det jo afhænger af, hvorledes Hr. Kählers arbejde er faldet ud og hvor længe det vil tage ham at rette Brændingen efter mine event. Correctur; en Rettelse plejer at tage nogle Uger.

Med ærbødighed
Oscar Matthiesen.

Til
Ny Carlsbergfondets Direktion.

Fakta

PDF
Brev