Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-04-30

Afsender

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Oscar Matthiesen svarer på et brev fra Fondets Direktion, at han ikke forstår Hr. Kählers 'anslåede tone' på baggrund af hans kritik af Kählers brænding af friserne.

Transskription

30te April 1915
Som svar på d. ær. Direktionens Svar af 29de ds. Skal jeg tillade mig at anføre: Det er kun ca én Måned siden, at Hr. Kähler telefonisk har bedt mig komme til Næstved for at se Frisen færdiggjort. Jeg forstår derfor ikke hans brev ej heller den anslåede tone.
At man i Næstved så dårlig Tåler en Kritik fra min side, som det er min Pligt at udøve, giver mig just ikke lyst til at fremskynde Rejsen derned.
ærbødigst
Oscar Matthiesen

Til
Ny Carlsbergfondets Direktion

Fakta

PDF
Brev

Dansk