Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1915-04-20

Afsender

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Oscar Matthiesen henvender sig på baggrund af en uoverensstemmelse med Herman Kähler vedrørende kritik af Hr. Kählers arbejde.

Transskription

Kopi

30/4 1915.

Som svar paa d. æ. [ ] Brev af 29. ds. Skal jeg tillade mig at anføre;
Det er kun 1. i maaned siden. at Hr. Kähler telefonisk har bedt mig komme til Næstved for at se Frisen færdiggjort. Jeg forstaar derfor ikke hans brev - ej heller den anslaaede tone. At man i Næstved saa daarlig taaler en kritik fra min side, som det er min pligt at udøve, giver mig just ikke lyst til at fremskynde rejsen derned.

ærbødigst
[sign] Oscar Matthiesen

Til Ny Carlsbergfondets Direktion

Fakta

PDF
Brev