Menu

Results: 74

1897-05-04

Carl Jacobsen

Kristelig Dagblad. Reportage fra Glyptotekets åbning 1/5.

1897-05-04

Carl Jacobsen

Stubbekøbing Avis. Reportage fra Glyptotekets åbning 1. maj 1897 med gengivelse af Carl Jacobsens åbningstale.

1897-05-04

Carl Jacobsen

Næstved Tidende. Reportage fra Glyptotekets åbning 1. maj 1897 med gengivelse af Carl Jacobsens åbningstale.

1899-01-14

Carl Jacobsen

Carl og Ottilia Jacobsens andet gavebrev omhandlende "Det gamle Glyptothek" (antiksamlingen), der var blevet tilbage i …

1899-03-28

Carl Jacobsen

Lov om statstilskud til Glyptoteket

1899-06-26

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation

1899 december

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens notesbog fra 1899 med omtale af konkurrencen om en tilbygning til Glyptoteket mellem arkitekterne Martin…

1900-09-01

Carl Jacobsen

Gavebrev på 1 million kroner til udvidelse af Ny Carlsberg Glyptotek

1900-10-08

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation.

1900-11-19

Carl Jacobsen

Udvalgsbetænkningen af 19de November 1900 angaaende Opførelsen af en Tilbygning til Glyptoteket.

1900-11-26

Carl Jacobsen

Referat af møde i Københavns Borgerrepræsentation. Her er et detaljeret resumé af hele tilblivelseshistorien.

1900-11-26

Carl Jacobsen

Tilsagn fra Københavns Kommune

1901 efterår

Carl Jacobsen

Carl Jacobsens håndskrevne udkast til fundats for Ny Carlsbergfondet

1901-09-26

Carl Jacobsen

Artikel i Dagbladet om Ny Carlsbergfondets oprettelse.

1901-09-27

Carl Jacobsen

Interview med Carl Jacobsen i Dagens Nyheder i anledning af Ny Carlsbergfondets oprettelse.

1901-09-27

Carl Jacobsen

Interview med Carl Jacobsen i Aalborg Amtstidende (Politiken) i anledning af Ny Carlsbergfondets oprettelse.

1903-12-12

Carl Jacobsen

Referat af 24. bestyrelsesmøde i Ny Carlsberg Glyptotek. Her forelægges Carl Jacobsens tilbud om at bygge vinterhave og…

1904-07-14

Carl Jacobsen

Gavebrev fra Carl og Ottilia Jacobsen på 1 million kroner

1904-07-14

Carl Jacobsen

Gavebrev #2 af denne dato

1905-10-06

Carl Jacobsen

Carl Jacobsen skriver en meget kritisk artikel om manglen på ordentlig byplanlægning i København i avisen Dannebrog