Menu

Carl Jacobsens Brevarkiv

1912-01-31

Modtager

Oscar Matthiesen

Dokumentindhold

Th. Oppermann skriver til Oscar Matthiesen, at Carl Jacobsen endnu er for syg til at mødes, men at han gerne må forberede et udkast til løsningen af opgaven, samt et overslag over prisen.

Transskription

31/1 12

Kjære Professor Oscar Matthiesen

I Gaar var Dr. Jacobsen atter paa Glyptoteket. Desværre er han endnu langtfra i Vigeuer. Han maa derfor, da mange Forretninger venter paa ham, indskrænke sine Samtaler det mest mulige. Som Følge deraf bad han mig om, at anmode dem om til den Samtale, som De ønsker med ham, dels at medbringe et Udkast til Opgavens Løsning, dels et overslag over Omkostningerne; det sidste er selvfølgelig ikke det mindst vigtige.
I Forventning om, at De med et Par Ord vil lade mig vide, naar De er parat, og med venlig hilsen er
jeg Deres

Th Oppermann

Fakta

PDF
Brev

Dansk

København
København

Glyptotekets arkiv