Menu

Search results: 14

Ca. august 1910

Carl Jacobsen

Helge Jacobsen

Torsdag kl. 12 Kjære Helge Indl. Kort til Jo. Desværre har jeg aftalt med Dandserinderne at jeg skulle komme ud til Teg…

1910-11-14

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

14-11-10 Hr. Rudolph Tegner Deres Gruppe er kommen i god behold til Glyp og opstillet i festsalen sammen med Hr. Bonne…

1910-11-15

Carl Jacobsen

Carl Johan Bonnesen

15-11-10 Hr Bonnesen Deres Gruppe er nu opstillet i Festsalen paa Glyptoteket sammen med Tegners Nu er spørgsmålet hvad…

1910-11-16

Carl Johan Bonnesen

Carl Jacobsen

Onsgaardsvej 6. Hellerup 16-11-10 Hr. Direktør Dr. Carl Jacobsen! Som Svar paa Deres Forespørgsel saa tillader jeg mig …

1910-11-19

Carl Jacobsen

Carl Johan Bonnesen

Carlsberg 19-11-10 Kjære Hr. Bonnesen Det vilde være mig meget vanskeligt at vælge mellem Deres og Hr Tegners Grupper, …

1911-08-21

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Hellerup. 21 August 1911. Lemchesvej 6. Kære Hr. Directør Dr. phil. Carl Jacobsen. Da jeg nu er færdig med Støbning…

1911-08-23

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

23-8-11 Kjære Hr. Tegner Jeg har giver Ordre til at sende Dem 6000 Kr. Jeg længes efter at komme ud til Dem og se Dands…

1911-08-27

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Hellerup. 27 August 1911. Kære Hr. Dr. phil. Directør Carl Jacobsen Hermed sender jeg Dem min Tak for den rigtige mod…

1911-09-19

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

19-9-11 Kjære Hr. Tegner Naar De ikke ønsker at benytte en Architect skal jeg ikke insistere derpaa, naar vi kun faae e…

1911-09-23

Lauritz Rasmussen

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn den 23ende September 1911. Tilbud Herved tilbyder jeg at støbe og udføre i Bronze de af Hr. Billedhugger Te…

1912-07-03

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Hellerup. Lemchesvej 6. Onsdag 3 Juli 1912. Kære Hr. Directør Carl Jacobsen. Da Kummen nu er afleveret til Bronzestø…

1912-07-05

Carl Jacobsen

Rudolph Tegner

5-7-12 Kjære Tegner I Besiddelse af Deres ær. Brev af 3'ds har jeg den Fornøielse at sende Dem 5000 K Restbeløbet af Be…

1912-07-30

Rudolph Tegner

Carl Jacobsen

Kjøbenhavn den 30te September 1911 Kære Hr. Direktør Dr. phil. Carl Jacobsen Ny Carlsberg Da Kummen nu er afleveret …

1913 med senere tilføjelser

Carl Jacobsen

Fortegnelse over de af Dr. Carl Jacobsen til det Offentlige skænkede Kunstværker foruden de i Ny Carlsberg Glyptotek be…